വെള്ളില

വി.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ എഴുതുന്ന സസ്യജാലകം പംക്തി.

വെള്ളില
വെള്ളിലത്താളി / പറത്തോൽ ശാസ്ത്രനാമം: Mussaenda frondosa L. കുടുംബം: Rubiaceae ഇംഗ്ലീഷ്: Dhobi’ s Kerchief,White Lady

എന്ന കടംകഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സസ്യമാണ് വെള്ളില

 “അമ്മ കറുത്തത്,മകളു വെളുത്തത്,

മകളുടെ മകളൊരു സുന്ദരിപ്പെണ്ണ്”

നല്ല കടംകഥയാ,ണിതിനുത്തരം

വെള്ളിലവള്ളിയെന്നാണത്രേ.

പച്ചില,വെള്ളില,പൂവും,പാർത്താൽ

നിശ്ചയമിക്കഥ യോജിക്കും.

(കടങ്കഥ-വൈലോപ്പിള്ളി)

.”അമ്മ കറുമ്പി, മോള് വെളുമ്പി, മോളേ മോളൊരു പൊൻകുമ്പ” എന്ന കടംകഥയുടെ ഉത്തരം വെള്ളിലയാണ്. കടും പച്ച ഇലകളും വെളുത്ത ‘ഇല’യും അതിമനോഹരമായ നക്ഷത്രപ്പൂക്കളുമുള്ള ഈ സസ്യത്തെ എത്ര കൃത്യമായാണ്  പഴയ തലമുറയിലെ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാർ  നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന്  ഈ കടം കഥ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കണ്വാശ്രമം വിട്ടുപോകുന്ന ശകുന്തളയുടെ വേർപാടുളവാക്കുന്ന സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ  തപോവനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ  കരഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ കണ്ണീർക്കണമായാണ് വെള്ളിലയെ കാളിദാസൻ വർണിക്കുന്നത്.

“മേയുന്ന പുല്ലു മറിമാൻ മറന്നു,

ചെയ്യുന്ന നൃത്തം മയിലും നിർത്തി;

പായുന്ന കണ്ണീർകണമെന്നപോലെ

പെയ്യുന്നിതേ വെള്ളില വള്ളി തോറും”.

(അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം)

പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ ഒരു സ്ഥാനിക (endemic) സസ്യമാണ് വെള്ളില. അർദ്ധ നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയുംവനങ്ങളിലും കാവുകളിലും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും വളരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടി. മറ്റുസസ്യങ്ങളിലേക്ക്  പിടിച്ചു കയറുന്ന ഈ കുറ്റിച്ചെടിയുടെ  തണ്ടുകൾക്ക് ചാരനിറമാണ്. ഇളം തണ്ടുകൾക്കും ചെറുശാഖകൾക്കും ചെമ്പിച്ച തവിട്ടു നിറമാണ്. അണ്ഡാകൃതിയുള്ള ഇലകൾക്ക് 6-10 സെ. മീറ്റർ നീളവും 4-6 സെ. മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. അഗ്രഭാഗം കൂർത്തതാണ്. ഇലകൾ സമ്മുഖമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇലഞെട്ടും ഞരമ്പുകളും തവിട്ടു കലർന്ന ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ളതാണ്. ഇലഞെട്ടിനു 1.5 സെ. മീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും.   മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ അനുപർണങ്ങളുണ്ട്. ഈ സസ്യം പലപ്പോഴും വന്മരങ്ങളുടെ ശാഖകളിലൂടെ കയറി മേലാപ്പിൽ നിന്ന് എത്തിനോക്കാറുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാകാലത്തും പൂക്കൾ കാണാമെങ്കിലും സപ്തംബർ – മാർച്ച്  മാസങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള പൂക്കാലം.

അഞ്ചു ദളങ്ങളും അഞ്ചു വിദളങ്ങളും. വിദളങ്ങങ്ങളിൽ  (sepals)  ഒന്ന്  ഇല പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണ് ‘വെളുത്ത ഇല’. പരാഗകാരികളായ ഷഡ്പദങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അനുകൂലനം കൂടിയാണിത്. ത്രികോണാകൃതിയുള്ള ദളങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് നക്ഷത്ര രൂപത്തിലുള്ള പൂക്കൾക്ക് കടുത്ത ഓറഞ്ചു നിറമോ ചുകപ്പ് നിറമോ ആണ്


എഴുത്തും ചിത്രങ്ങളും

വി.സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍

സസ്യജാലകം – ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ

Leave a Reply