കുട്ടികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടേയും കാലാവസ്ഥാ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കാം…

തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടേയും കാലാവസ്ഥാ അസംബ്ലി ‘നാമ്പി’ൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം. 14 വയസുമുതൽ 24 വയസുവരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം.

14 -18 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് ക്വിസ് മത്സരത്തിലൂടെയും 19-24 വരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തിലൂടെയും അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമാകാം. ജൂൺ 6 ന് നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ അസംബ്ലിയിൽ ബഹു. കേരളാ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ് നേതൃത്വം നൽകും. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി http://keralaclimateassembly2022.org/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് എത്രയും വേഗം സന്ദർശിക്കൂ


പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.

 

Leave a Reply