ഒരു തരി പൊന്നിന്റെ നിറമെന്താ?

ഡോ.നയന ദേവരാജ്--FacebookLinkedinEmail [su_note note_color="#f7f5cb" text_color="#2c2b2d" radius="5"]രചന : ഡോ. നയന ദേവരാജ്, അവതരണം : രാമചന്ദ്രൻ സി.ആർ[/su_note] കേൾക്കാം ഒരു തരി പൊന്നിന്റെ നിറമെന്താ? എന്തു ചോദ്യാ, സ്വർണത്തിന്റെ വില അല്ലേ ദിവസം...

എന്താണ് ഓസോണ്‍? ഓസോണ്‍ ശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലതോ?

ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സൂര്യനില്‍ നിന്നുള്ള അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഓസോണ്‍ പാളിയാണ്. എന്താണ് ഓസോൺ? ഓസോൺ ശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലതോ ചീത്തയോ?

Close