ലൂക്ക കാലാവസ്ഥാ ക്യാമ്പിന് നവംബർ 11 ന് തുടക്കമാകും

[su_dropcap style="flat" size="5"]കേ[/su_dropcap]രള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലെ റഡാര്‍ സെന്ററിന്റെയും ശാസ്ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും (C-SiS) സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൂക്ക ക്ലൈമറ്റ് ക്യാമ്പ് 2023 നവംബർ 11,12 തിയ്യതികളിലായി...

നിർമ്മിതബുദ്ധി: വെല്ലുവിളികൾ, സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം

അജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ----Facebook നിർമ്മിതബുദ്ധി: വെല്ലുവിളികൾ, സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം ഒക്‌ടോബർ 30-ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നിർമ്മിതബുദ്ധി (AI) സംബന്ധിച്ച ഒരു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പു വെച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും...

Close