എഡിസണും ഫോണോഗ്രാഫും

1877 ഡിസംബർ 6 നാണ് ശബ്ദത്തെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പുനർസൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തോമസ് ആൽവ്വ എഡിസൻ ഏറെക്കുറേ വിജയിച്ചത്.

വാക്‌സിൻ ലഭിച്ച മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ഇപ്പോൾ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയ വാർത്തയാണിത്. ഏതാണ്ട് വൈറൽ ആയി വാർത്ത പടർന്നുകയറുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം. മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം പരിശോധിക്കാം

എന്താണ് മാഡൻ ജൂലിയൻ ഓസിലേഷൻ?

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാനിടയായ പദം ആണ് മാഡൻ ജൂലിയൻ ഓസിലേഷൻ (Madden–Julian oscillation). അതിന്റെ അനുകൂല ഘട്ടം ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ ബാധിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സൈക്ലോണുകൾക്കു ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സഹായകരമാവുകയും ചെയുന്നു. എന്താണ് മാഡൻ ജൂലിയൻ ഓസിലേഷനെന്നും അതിന്റെ പ്രഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.

വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം

ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനോത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. വിജ്ഞാനപരീക്ഷയിൽ തുടങ്ങി വിജ്ഞാനോത്സവങ്ങളിലേക്ക് മാറിയ ഈ പരിപാടി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഇടപെടലുകളിൽ ഒന്നാണ്. കേൾക്കാം

Close