പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ ജനപ്രിയമാക്കിയ കാള്‍ സീഗ്ലര്‍

പോളിമർ ചങ്ങലകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള വിദ്യ കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ ഈ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കാൾ സീഗ്ലറുടെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി…

ചാപ്പാരെ വൈറസ് – ആശങ്ക വേണോ?

2019 ൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഈ അസുഖം പിടിച്ചതായി സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) പരസ്യപ്പെടുത്തി(നവംബർ 16). ബൊളീവിയൻ പ്രവിശ്യയായ ചാപ്പാരെയിൽ ഒരു ചാപ്പാരെ വൈറസ് കേസ് 2004 ൽ റിപ്പോർട് ചെയ്തിരുന്നു. 2020 ൽ ചപ്പാരെ സജീവമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Close