പക്ഷിവഴിയെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം


എൻ.ഇ.ചിത്രസേനൻ

ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകാരിയായ ജെന്നിഫർ അക്കർമാൻ പക്ഷികളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂലമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഈയിടെ പുറത്തിറക്കിയ കൃതിയാണ് The Bird Way. മുൻപ് ശ്രദ്ധേയമായ The Genius of Birds എന്ന പുസ്തകവും ജന്നിഫറിന്റേതായുണ്ട്.

പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകളെ നാടകീയമായി മാറ്റുന്നുണ്ട് BIRD WAY. സമീപകാല ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  പക്ഷികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ലളിതമായി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.  “സസ്തനിവഴിയും പക്ഷി വഴിയുമുണ്ട്.’ പക്ഷിമാർഗം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക വയറിംഗിന്റെ സവിശേഷമായ മാതൃകയോളം തന്നെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഈയിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പക്ഷി പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ  കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി. പക്ഷികൾ എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു?,  തീറ്റ തേടൽ, പ്രജനനം, അതിജീവനം,  തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളിലെ പക്ഷികളിൽ മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന സവിശേഷതകൾ എല്ലാമാണ് അന്വേഷണ വിഷയം.  നാം മനുഷ്യരുടെ മാത്രം സവിശേഷതകളായി  ഒരിക്കൽ കരുതിയിരുന്ന പല കഴിവുകളും പക്ഷിവർഗ്ഗത്തിനും ഉള്ളതായി അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; വഞ്ചന, കൃത്രിമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ശിശുഹത്യ, മാത്രമല്ല ജീവിവർഗങ്ങൾ, സഹകരണം, പരോപകാരം, സംസ്കാരം, കളി എന്നിവ തമ്മിലുളള ആശയവിനിമയം. ഈ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ചിലതാണ്.

കിഴക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ, വടക്കൻ ജപ്പാനിലെ വിദൂര വനപ്രദേശങ്ങൾ, ലോവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഉരുളുന്ന കുന്നുകൾ, അലാസ്കയിലെ കാ ഷമാക് ബേ ദ്വീപുകൾ, തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജന്നിഫറിന്റെ പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളിലെ  കണ്ടെത്തലുകളത്രയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Talk, Work, Play, Love, Parenting എന്നിങ്ങനെ 5 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഈ പുസ്തകം പക്ഷിമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചില ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം വരച്ചുകാട്ടുന്നു. പക്ഷിപ്രേമികൾക്കും ശാസ്ത്രകുതുകികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥം.


The Bird Way: A New Look at How Birds Talk, Work, Play, Parent and Think by Jennifer Ackerman. Publisher – Penguin Press 2020; Price Rs. 899.00 , പുസ്തകം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ : Modern book Centre,  Gandhari Amman Kovil Road, Pulmoodu,GPO, Trivandrum.695001, Mob :9447811555

Leave a Reply