തപിക്കുന്ന ഭൂമി – ഡോക്യുമെന്ററി

ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭൂമിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിചിന്തനം. Six Degrees Could Change the World എന്ന Ron Bowman സംവിധാനം ചെയ്ത National Geographic ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ മലയാളത്തില്‍


കടപ്പാട് : കൊട്ടാരക്കര പഠനകേന്ദ്രം , കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

Leave a Reply