ആൺ കൊതുകുകൾ ചോര കുടിച്ചിരുന്നോ? 

ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻസുവോളജി അധ്യാപകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookEmail ആൺ കൊതുകുകൾ ചോര കുടിച്ചിരുന്നോ?  “കൊതുക് കടിച്ചോ? എന്നാൽ പെൺകൊതുക് തന്നെ.” ഒട്ടും സംശയമില്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇത്. ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ...

വട്ടവടയിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി: ഒരു പഠനം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പച്ചക്കറി ഗ്രാമമായ വട്ടവടയിലെ കാര്‍ഷികാനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ഇതിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ കര്‍ഷകരും നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധരുമെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ കുടിയേറ്റം – കേരളത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

ഡോ. മൈത്രി പി.യു അധ്യാപിക, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗംEmail വിദ്യാഭ്യാസ കുടിയേറ്റം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥ 2023-ന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ 'വിദ്യാഭ്യാസ കുടിയേറ്റം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്'...

Close