എലിസബത്ത് ബിക്: ശാസ്ത്രത്തിലെ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം

ഡോ.ചിഞ്ചു സി.Consulting PsychologistPodcaster, Writer and Research ConsultantFacebookTwitterEmailWebsite സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയുടെ പ്രസിഡന്റ് മാർക് ടെസ്സിയേ ലവീൻ (Marc Tessier-Lavigne) ഈയടുത്ത് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൂടി ലേഖകനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജേണൽ ലേഖനങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളിൽ...

ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി ലൂണ 25 

അനുരാഗ് എസ്.B.Tech 2020-24Department of Mechanical engineeringGovernment Engineering College IdukkiFacebookInstagramEmail റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസ്(Roscosmos) അല്ലെങ്കിൽ RFSA(Russian Federal Space Agency)യുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ലൂണ 25 ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറക്കി. അന്തരാഷ്ട്ര...

Close