‘നേരായിട്ടും നീയൊരു നല്ല കുട്ട്യാ..’

മനോജ് വി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍റിട്ട. അധ്യാപകൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻFacebookEmail ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ശരിക്കും തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നുവെന്ന് ടോട്ടോക്ക് തോന്നി. കൊച്ചു ടോട്ടോ ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും മാസ്റ്റര്‍ കോട്ടുവായിടുകയോ അശ്രദ്ധനായിരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല! അവള്‍ പറഞ്ഞ...

ടോട്ടോ-ചാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു…

മാല കുമാർPratham Books-- [su_note note_color="#efeab4" text_color="#2c2b2d" radius="5"]2016 ൽ മാല കുമാർ ദി ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് പരിഭാഷ : അമിത് , മേഘ [/su_note] തീവണ്ടി  കാര്യേജിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന...

Close