പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസിന് പരാഗ് ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് പ്രൈസ് 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ബാലസാഹിത്യപുരസ്കാരമായ പരാഗ് ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് പ്രൈസ് പ്രശസ്ത ബാലസാഹിത്യകാരനായ പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസിന്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ബാലസാഹിത്യപുരസ്കാരമായ പരാഗ് ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് പ്രൈസ്...

 നോബൽ സമ്മാനം റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ്

പ്രൊഫ. പി.കെ.രവീന്ദ്രൻ  കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ഡിസംബർ 9 - ന് 25 വർഷം തികയുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രൊഫ. പി.കെ. രവീന്ദ്രൻ എഴുതിയതു വായിക്കുക.  [su_note...

ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ബിഗ് ഡാറ്റയിലേക്ക്

ബിഗ് ഡാറ്റ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തിനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന ആശയത്തിന് പുറകിലുള്ളതെന്തെന്ന് ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ LUCA വായനക്കാരായ കൂട്ടുകാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമാവേണ്ടവരല്ല. വരും കാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ രീതികളെ മനസ്സിലാക്കുകയും, ചോദ്യം ചെയ്യുകയും, മാറ്റി മറിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ്.

ലിയോണാർഡ് ധൂമകേതു വന്നെത്തി…

ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡിസംബർ 6 ാം തീയതി ഇത് ആകാശത്ത് സ്വാതി (ചോതി) നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് 5 ഡിഗ്രി അകലെയെത്തും. ഡിസംബർ 12 ആകുന്നതോടെ ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 3.5 കോടി കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്ത് എത്തും.

Close