കോവിഡാനന്തര സ്കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസം – ചില ദിശാസൂചനകള്‍

പ്രവചനാതീതമായ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം വർഷവും ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുമ്പോൾ താൽക്കാലിക ആശ്രയം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഇനിയങ്ങോട്ട്  ഒഴിച്ചു നിർത്താനാകാത്തതും ഒരേ സമയം സാധ്യതകളുടെയും പരിമിതികളുടെയുമായ ലോകം എന്ന നിലയില്‍ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേയ്ക്ക് നാം എത്തി. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ നിറഞ്ഞ കൗതുകത്തോടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ നിറഞ്ഞ ആശങ്കകളേടെയാണ് പൊതുസമൂഹം ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉറ്റ് നോക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലം വന ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥാ  വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ന്ന താപനിലയുടെയും ജല ക്ഷാമത്തിന്റെയും ഫലമായി ലോകത്താകമാനം 1997-ന് ശേഷം 10 ദശലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ പ്രദേശത്തുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള വനങ്ങളിലെ നിരവധി മരങ്ങള്‍ നശിക്കുകയുണ്ടായി. തീവ്

ശാസ്ത്രം പഠിക്കാന്‍ മാതൃഭാഷയോ?

ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകള്‍  മാതൃഭാഷയില്‍ പഠിക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും അനുവാദം നല്കാന്‍ ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (AICTE) തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഈ പദ്ധതി ആവശ്യമില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യാ സർവ്വകലാശാല (KTU)  അറിയിച്ചിരിക്കയാണ്. ഇതിനെതിരെ പല സംഘടനകളും പ്രമേയങ്ങളും മറ്റുമായി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു.  നവമാധ്യമങ്ങളിലും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള സംവാദങ്ങളുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍  ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമതല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അനുവദിക്കുകയും പകുതിയിലേറെ അഡ്മിഷനും ഈ വിധത്തിലായതും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റൊരു പക്ഷത്തിന്റെ അനുമോദനങ്ങള്‍ക്കും ഇടയാക്കുന്നു.

Close