കല്ലരയാൽ

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ വൃക്ഷം. അർദ്ധ നിത്യഹരിതവനങ്ങളിലും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും പാറകളിലോ കല്ലുകളിലോ വേരുകളാഴ്ത്തി വളരുന്നു.

ചൈനീസ് ആപ്പ് നിരോധനം, പകരമെന്ത് ?

ടിക്ടോക് അടക്കമുള്ള 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചു. ടിക്ടോക്ക്, ക്യാംസ്കാനര്‍, സെന്റര്‍ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയമായ ആപ്പുകള്‍ ഇതില്‍പ്പെടും. ചില സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

Close