നിരീക്ഷണ കാലവും രോഗനിര്‍ണയവും

[caption id="attachment_1010" align="alignnone" width="89"] ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ[/caption] കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കാലത്തിന് (ക്വാറന്റൈൻ കാലം) ശേഷവും (14-28 ദിവസം) ചിലരിൽ പി സി ആർ വൈറൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്....

Close