അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയം എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കാണാന്‍ കഴിയാത്തത്?

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയത്തെ ഇപ്പോള്‍ പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം 16തവണയാണ് നിലയം ഭൂമിക്കു ചുറ്റും കറങ്ങിയടിക്കുന്നത്. ഇത്രയും തവണ പോയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോള്‍ മാത്രം നിലയത്തെ കാണാന്‍ പറ്റുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടോ? പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്.

കോവിഡ് 19: എന്താണ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ പീരീഡ്‌ ?

എന്താണ് ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ പീരീഡ്‌, വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ രോഗങ്ങള്‍ പകരുന്ന വിധം, പകരുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം, എങ്ങനെ മനസിലാക്കാം പോസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ രൂപം പരമാവധി പ്രചരിപ്പിക്കാം  - ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഈ വിഡിയോ ...

കോവിഡ്-19: രോഗനിർണയരീതികളും നിലവിലെ സാഹചര്യവും

കോവിഡ്-19 കണ്ടെത്താനുള്ള രോഗനിർണയരീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ? വളരെ കൂടുതൽ പേരെ രോഗനിർണയ ടെസ്റ്റുകൾക്കു വിധേയമാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് പൊതുവിൽ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനതോത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായത്.

Close