ശാസ്ത്രചരിത്രം – തീ മുതല്‍ ലാവോസിയര്‍ വരെ

എന്‍.ഇ. ചിത്രസേനന്‍ The Dawn of Science: Glimpses from History for the Curious Mind  -ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം 24 അധ്യായങ്ങളിലായി ഈ  പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ 24...

പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർമ്മിതബുദ്ധി

പൂർണമായും നിർമ്മിതബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫി ഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വീര്യമേറിയ ആന്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ.

ഓക്സിജന് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, മറ്റു ഗാലക്സിയിലുമുണ്ട് പിടി..!! 

ഭൂമിയിൽ നിന്നും 56 കോടി പ്രകാശവർഷം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മർക്കാരിയൻ 231 എന്ന (Markaian 231) ഗാലക്സിയിൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

Close