സുജാത രാംദൊരൈയ്ക്ക് 2020 ലെ ക്രീഗർ -നെൽസൺ പ്രൈസ്

ഗണിതശാസ്ത്രരംഗത്ത് നല്‍കിയ സമഗ്രസംഭാവനയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി കനേഡിയന്‍ മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ സൊസൈറ്റിയാണ്  ക്രീഗർ -നെൽസൺ പ്രൈസ് നല്‍കുന്നത്. 

വിത്തുകോശ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചറിയാം

‘വിത്തുകോശ ദാന ക്യാമ്പ്’, ‘വിത്തുകോശം ദാനം ചെയ്ത് മാതൃകയായി’ തുടങ്ങിയ വാർത്തകൾ ഈയിടെയായി ധാരാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വൃക്കയും കരളുമെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദാതാവിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണോ വിത്തുകോശദാനം എന്ന സംശയമുയരാം. രക്തദാനത്തിന് സമാനം തന്നെയാണ് വിത്തുകോശദാനവും. വിത്തുകോശത്തെക്കുറിച്ചും വിത്തുകോശ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാം.

Close