കോവിഡ്‌ 19 വായുവിലൂടെ (എയർബോൺ) പകരുമോ ?

ഡോ. അരുണ്‍ എന്‍.എം. സാർസ്സ്‌ കോവ്‌ 2 അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വായു മാർഗ്ഗം പകരും എന്നതിനു (കൂടുതൽ) തെളിവുകൾ കിട്ടി എന്ന അവകാശ വാദവുമായി 239 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കൊറോണ വൈറസുകൾ വായുവിലൂടെ (Air borne) പടരുമോ?

രോഗപ്പകർച്ചയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, “കൊറോണ വായുവിലൂടെ പടരും” എന്ന സ്തോഭജനക വാർത്ത ഒറ്റ ഞെക്കിൽ പടർത്തി വിടുന്ന അപകടകരമായ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഇൻഫോ ഡെമിക് എന്ന് WHO വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മഹാമാരിയെപ്പോലെ അപകടം അത്തരം പ്രവണതകൾ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക