പക്ഷിപ്പനി: കോഴിയിറച്ചിയും മുട്ടയും കഴിക്കാമോ?

പക്ഷിപ്പനി ഭീതി പടര്‍ന്നതോടെ കോഴിയിറച്ചിയുടേയും, മുട്ടയുടേയും വിലയും വിപണിയും ഇടിഞ്ഞെന്നാണ് കോഴിവിപണിയില്‍ നിന്നുമെത്തുന്ന വാര്‍ത്ത. എന്നാൽ മതിയായി വേവിച്ച മുട്ടയോ ഇറച്ചിയോ കഴിക്കുന്നതില്‍ ഭീതിയൊന്നും വേണ്ട എന്നതാണ്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പക്ഷിപ്പനി സംശയങ്ങളും മറുപടിയും

പക്ഷിപ്പനി ഭീതി പരന്നതോടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കോഴിയിറച്ചിയുടെയും മുട്ടയുടെയും വിപണിയിടിഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല വിലയും ഏറെ കുറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷിപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകൾ പൊതുസമൂഹം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക