Read Time:47 Minute

സിബിഎസ്ഇ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡറി, സീനിയർ സെക്കണ്ടറി കോഴ്‌സുകളിൽ അടുത്ത കാലത്തായി വ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഒരു താൽക്കാലിക നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മാറ്റങ്ങൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴും അതേ പടി തുടരാനാണ് നിർദേശം. പ്രത്യേകിച്ചും, പത്താം ക്ലാസ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയതിൽ വലിയ ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ട്.

നിലവിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ് 11-12 ക്ലാസ്സുകളിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ജീവശാസ്ത്രം പഠനവിഷയം ‘ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം പത്താം തരം വരെയുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്തിലൂടെ അവശ്യപഠനവിഷയങ്ങളുടെ നിർണ്ണായകഭാഗങ്ങൾ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

പരിണാമജീവശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഷയം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല പ്രസക്തമാകുന്നത്, ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനവിവരമാണ് പരിണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിവിധങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരം കൂടിയാണ് പരിണാമം എന്നത്. സമൂഹം എന്ന നിലയിലും രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലും നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ പരിണാമജീവശാസ്ത്രം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. സാംക്രമികരോഗശാസ്ത്രം, മരുന്നുഗവേഷണം, പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം, മനഃശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ നിരവധിമേഖലകളിൽ പരിണാമജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർണ്ണായകസ്വാധീനമുണ്ട്. കൂടാതെ ജീവലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ആരാണ്, എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന വിഷയം കൂടെയാണ് ഇത്. പകർച്ചവ്യാധികൾ എങ്ങനെ പടരുന്നു, ചില ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെല്ലാം മനസിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്, മറ്റ് പല വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം,  പരിണാമതത്വങ്ങൾ കൂടെ ആണ് – പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ പലരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളു.

ശാസ്ത്രീയമനോഭാവവും യുക്തിസഹമായ ലോകവീക്ഷണവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ പരിണാമപ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യം നിർണായകമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും തീക്ഷ്ണമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും ചാൾസ് ഡാർവിനെ പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണസിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന അറിവ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ചും വിമർശനാത്മകചിന്തയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ബോധ്യം കൂടെ ആണ് നൽകുന്നത്. പത്താം ക്ലാസിനുശേഷം ജീവശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്ത  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സുപ്രധാനമേഖലയിലെ അറിവ് നേടാൻ ഉള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് – അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവ്യവസ്ഥ അവരോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ്, പരിഹാസമാണ്. പരിണാമസിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കാതിരുന്ന അമേരിക്കയിൽ 1968 മുതൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന് അനുകൂലമായി വന്നത് ചരിത്രമാണ്.

ശാസ്ത്രാവബോധംവും അന്വേഷണാത്മകതയും വികസിപ്പിക്കുക എന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും അടിസ്ഥാന കടമയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 51A (H) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ വികാസം സമചിത്തത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനവികമൂല്യങ്ങളായാണ് പ്രതിഫലിക്കുക. തലമുറകളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ  നടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപഠനത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ വിത്തുകൾ പാവേണ്ടതുണ്ട്. പരിണാമജീവശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, മാർക്ക് നേടാനുള്ള ഒരു പഠനവിഷയം എന്നതിനപ്പുറം പ്രസക്തമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

‘വംശപാരമ്പര്യവും പരിണാമവും’ (Heredity and Evolution)  എന്ന പാഠഭാഗം ‘വംശപാരമ്പര്യം’ (Heredity) എന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നത് ആശങ്കാവഹമാണ്. ശാസ്ത്രീയാന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പുറകോട്ട് തള്ളുന്നതിൽ പങ്കു വഹിക്കും. മതേതരത്വവും ശാസ്ത്രാഭിരുചിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ആയിട്ട് കൂടി, ശാസ്ത്രബോധവും ചരിത്രസത്യങ്ങളും രാത്രി നീങ്ങി പകലാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വിശേഷിച്ചും.

ശാസ്ത്രം ജനകീയമാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ശാസ്ത്രബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന, ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഇത്തരം അപകടകരമായ മാറ്റങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പരിണാമം എന്ന ഭാഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.


മുകളിലെ തുറന്ന കത്തുമായി യോജിച്ച് പേര് ചേർത്തവരുടെ പട്ടിക ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

കത്ത് കേന്ദ്ര മാനല വിഭവശേഷി മന്താലത്തിലേക്കും NCERT ഡയറക്ടർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്


നംപേര്സംഘടന / സ്ഥാപനം
1ബി.ലതKSSP
2Biju Nair
3Ali karathur
4കെ.സുധീഷ്
5Arun RaviKSSP
6രവീന്ദ്രൻ പറമ്പത്ത്കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്
7Viswanadhan PGVHSS Makkaraparamba
8Rozalin Sara SalimSt. Augustines Girl’s higher secondary school kothamangalam
9ദേവദാസ്.ടി.എൻ.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
10ഷാൻ ഷാക്കിർകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
11Harikumar KNECS
12Sreelakshmi K ASri C Achutha Menon Government College Thrissur
13Anoop NKssp
14സുരേഷ്.കെKSSP
15Prof. Sneha CCollegiate Education, Kerala
16Baiju K PGHSS Kamballur
17VasudevanFree thinker
18Nandana RAmbedkar University Delhi
19Krishna PriyaKSSP
20ShivaniMattannur higher secondary school
21Saritha R
22Sarath ChandranSt. Joseph’s College, Moolamattom
23Meghna Sreya SurajPKDIMS
24Sajith kumar V KSchool
25Subramanian. CKSSP
26Sivadas K KPensioner
27NIVEDH KRMar Osthatheos ITE
28എൽ. ഷൈലജകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
29എ. ശ്രീധരൻkssp
30കൃഷ്ണകുമാർ വി.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
31Anaswar PrasannanUniversity of Calicut
32Naveen M KMES Ponnani College, Ponnani
33പ്രഭാകരൻ, ബിKSSP
34ReshmiKerAla sastra sahitya parishath
35Dileep TCascat Library & Reading Room
36Devika K
37Anees AhsanIndian Union muslim League
38Athul T
39രാജൻ എം.പിK S S P
40Devarajan m kK s s p
41Jayakrishnan AJInstitute of chemistry, Academia Sinica
42Manikantan KaryavattomKerala Sasthra Sahithya Parishat
43LaijuK S S P
44ദിലീപ് ടികാസ്കറ്റ് ലൈബ്രറി ,ചവറ സൗത്ത് പി ഒ, കൊല്ലം
45NANDU
46ജോജി കാർമൽ
47Chithrangathan K TKSTA
48പി കെ രവീന്ദ്രനാഥ്
49Swathi
50Nithin LalachanICMR-BCMCH-MEHAC
51Anoop AlphonzDYFI
52Anamika AGHSS Ppm
53Dr. P V PurushothamanKSSP
54അരുൺ രാജ്ANNPL
55Ajirudh vlKSTA
56Ranjithkumar chathothGGHSS THALASSERY
57Niran
58Ranjithkumar chathothGGHSS THALASSERY
59Dr. P.K. Sumodan
60Sunil Babu NellengalNRE
61Muhammed Ibrahim k.b
62പി.എസ്.സാനുKSSP
63N ShajiKSSP, CUSAT
64അജയൻ. കെKSSP
65Selsasian C
66Dr.. Usha kputhumanaKSSP
67SUSEEL KUMAR P PesSENSE GLOBAL
68Hamid AbsharKMCT Medical college
69ഡോ. റസീന എൻ. ആർKSSP
70വി. രശ്മി
71രഞ്ജിത്ത് ജികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
72Aabel PNIT/Phd Physics.
73Muhammed HishamPjhs
74ലിനീഷ് കെകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
75വിഎസ് രവീന്ദ്രൻപു ക സ
76ഡോ.ടി.പി. കലാധരൻKSSP
77Jithin Raj I J
78Dr. Ilshadsabah QNational institute of technology Calicut
79Josekutty VJKSSPU
80BALAGANGADHARANKssp
81സി. സത്യദാസ്KSSP
82arjun unnikrishnan
83Muhammed Shaഎസ്സൻസ് ഗ്ലോബൽ
84രാജേഷ് എസ് വള്ളിക്കോട്കെ.എസ്.ടി.എ
85Sruthi
86കുമാരൻ.സി. എ
87Shibu chakravarthy
88കെ കെ ജി പിള്ള
89പ്രകാശൻ ഈ. കെ.Kerala sasthra sahitya parished
90Stephy K ASobha college of teacher education mararikulam, Alappuzha
91Dr.SujithranCollege of education
92Naveen Prasad AlexUNIVERSITY OF TURKU
93മധു എസ് എസ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
94മധുവെള്ളാനികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
95Shailaja.JNATAK – Network of Artistic Theatre Activists Kerala
96Jithu Cherian Thomas
97ജി രവിഗവ.ഹൈസ്കൂൾ വെങ്ങപ്പറ്റ
98KR മധുസൂദനൻKssp
99Abdu Raheem NNA
100Muhammed jadeedSVHSS PALEMAD
101TK HarindranArtekam
102Amjad RoshanKSSP Yuvasamithi
103Binny Ayrattil
104ഡോ- രാമചന്ദ്രൻKSSP
105Balamuraly K N
106Pranav K
107രാജേഷ് പി.ടിKSSP
108Atheena JainPoetry of Reality
109SreejithMBA
110എംഎസ് പ്രവീൺKSSP
111എൻ. ബിജുKssp
112സൈജ എസ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
113മിനി എം.എൻ.എൻ.എസ് കോളേജ് , പന്തളം
114Naisha
115Rakesh MKssp
116VR PramodKSSP
117ഗീത. എൻ എംകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
118എം ജി എസ് കുറുപ്പ്AIBDPA
119Shainraveendran
120ഗീത. എൻ എംകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
121Anish Sadasivan
122ജി. സ്റ്റാലിൻKSSP
123രശ്മി കെ പിCpim
124Ranjan A KJanatha Artsclub &Library ,Kizhakepram ,North Paravur
125Arun Vijay
126വിമല. സിKSSP
127Murali M TKSSP
128Alinda Merrie Jan
129മനോജ്കുമാർ പിSSK മലപ്പുറം
130എൻ. ബിജുKssp
131Nandakishor A RameshTagore Memorial HSS, Vellora, Kannur
132Balasankar
133Justin Abraham
134പ്രൊഫ.എം.വി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻKSSP
135ChitraIIT Gwti
136Justinpullattu
137Neha
138Sunitha k kGMMGHSS KSTA
139Dr Arya PMKerala sastra sahitya parishath
140Ashish NairEMS Memorial Cooperative Hospital
141ശ്രീഹരി ആർKSSP
142രാജു പി. എ.KSTA
143K. K. Ramakrishnanശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷദ്
144Nikhil Hussain
145Aswani K ViswanathIIT Guwahati
146Manikandan shajiSsv college valayanchiragara
147Poornima GopiCochin University of Science and Technology
148വി കെ. സാനു
149Manikandan shajiSsv college valayanchiragara
150Beena KKSRPU
151രഘു ജെ പിഗവേഷകൻ
152ബൈജു ഇമേജ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
153Laly MSAIDWA
154രാജൻ എം വികേരള ശാസ്ത സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
155മുരളീധരന്‍ ആശാരി കെ. വി.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
156K RADHARANIKSSPU
157മനോജ് കെ എൻഎൻ ജി ഒ യൂണിയൻ
158ശ്രീനിധി കെ എസ്
159K.G.JayarajanKssp
160ലാലി പിഅരുണോദയം
161Sunil Kumar T NKSSP
162Arunkumar GK
163anoop r
164Sayana
165Gireeshbabu.TMKSSP
166ഏ കെ മജീദ്ഗ്രാമീണ വായനശാല കരൂപ്പടന്ന,തൃശൂർ
167Abhiram K T KKSSP
168വേലായുധൻ.എ.സി.KSSP
169അഡ്വ. കെ.കെ.രാധാകൃഷ്ണൻഭാരതിയ യുക്തിവാദി സംഘം.
170Jayasree.kA.u.p.s.Nhangattur,
171Bibin Xavier V FCentral Marine Fisheries Research Institute, Kochi
172PremakumariKSSP, BEFI
173Krishnadasanകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
174ബിജു . ടി
175Pooja Sasangan
176Thomas Joy K G
177Ali AkbarKGOA
178Ganga A Kalappat
179Rohith C VFreeThinker
180ബിജു ടി
181Anil KKSTA
182Radhakrishnan K
183ജി.രാജശേഖരൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
184Renjith PDKSSP
185Sarga PGGHSS Kadungapuram / KSTA
186MVRajanKSSP THRITHALA MEGHALA
187പ്രദോഷ് .പിKSSP
188Joseph PVKSSP
189മനു വിSFI
190രമേഷ്കുമാർ. പികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
191പ്രകാശ്KSTA
192Arjun SatheeshIIT Guwahati
193ശ്രീശങ്കർ ടി.പി.KSSP
194Shaji P MathewCPI(M)
195Ronald WGHSS CHALISSERY
196ഹരികുമാര്‍ കെ.മലയാള ഐക്യവേദി
197ഏ.പി.മുരളീധരൻKSSP
198ഡോ.സംഗമേശൻ കെ.എം.കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
199അരുൺ വി.വി
200PGR NAIRQueen City Rotary club
201Satish Varma
202നജീം കെ സുൽത്താൻശാസ്ത്രപ്രചാരകൻ
203Sreedharan Mundayoor AtturGrameena vayanasala
204കൈലാസൻ ടിപരിഷത്ത്
205ബിന്ദു റ്റി എസാGHSS Sooranad
206Unnikrishnan MangalasseriKSSP Manjeri
207Sreedharan MundayoorGrameena Vayanasala, Attur
208SajanKSSP
209Ali KadukkallurVoice Reading room
210SabiraSchool
211വി.വി.ശ്രീനിവാസൻKSSP
212Shameer ahamedFREE THINKERS, Kottiyam
213Senthil.S
214ജി അനിൽകുമാർKSSP
215BinduINJI FILMS
216rajesh vBEFI
217Anoo V AKSSP
218ജയ് സോമനാഥൻ വി കെകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
219ഡോ. സംഗീത ചേനംപുല്ലിSNGS College Pattambi, AKGCT, KSSP
220VarunCkgmhss chingapuram
221സുഭാഷ് പി എംബി ആർ സി
222Narayanankutty K Sകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
223Naveen Prasad AlexUNIVERSITY OF TURKU
224Ramis M.RMaharajas college Ernakulam
225Shaji VarkeyKerala University
226Anumodh KYukthivadhi Samgham
227GEETHA PMKSSP
228Satheesh Chandran .BSurakshachaity Kollam
229Jibin PaulSanskrithi Qatar
230Jithin GeorgeSt.Thomas college of Teacher Education Mylacompu, Thodupuzha
231Biju.M.RVayanasala
232Abdulhameed. EAശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശത്
233POLY P TKSSP, SREEMOOLANAGARAM
234സാഗരം PGGHSS PULAMANTHOLE
235Vijayakumar blathurKSSP
236സീന. കെ. സി.KSSP
237Vijayalakshmi PSകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
238HaridasKSSP and KSSPU
239Jayakrishnan JKSSP
240അലൻ വിൽഫ്രഡ്‌NSK
241HaridasKSSP and KSSPU
242സുനിൽ ദേവ്
243Prakasan pr
244Dr KP AravindanKozhikode District Cooperative Hospital
245Jayakrishnan SKGOA
246ജയ് ശ്രീകമാർ വി.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്
247C prakashanShasthrabsahithya parishad, kerala yukthi vadi sangam
248Sathianശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
249ഷോബി ബ്രഹ്മാനന്ദൻകൊട്ടിയം ഫെസ്റ്റ് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി
250T P Suresh Babuകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
251Shabnam VHigher secondary teacher/KSSP
252Asha A SCUSAT
253Anjali RKSSP
254Sathish DKKSSP
255ഡോ ബി ഇക്ബാൽശാസ്ത്രസഹിത്യ പരുഷത്ത്‌
256Dr Jayakrishnan TMedical College.
257Pramod RKGOA
258Prabha.RThe White School, Kadalundi Nagaram, Malappuram
259Anil Kumar AB
260Vishnu MGKSSP
261പ്രകാശ് പി കെKSSP
262Deepak PQueen’s University Belfast
263S EdisonAIKS
264Jaimohan K CKerala shasthra sahithya parishath
265Ria FelixUniversity for Peace (U.N. Mandated), Costa Rica
266ബൈജു ആർകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
267Mohammed NiyasFKSSP AUH
268Sivadasan. PUniversity of Calicut
269Sridhar R
270Semi AnnIndividual
271Dr. Thara K.GDisaster Management
272സിന്ധു. K[email protected]
273Mini SKGOA
274മോട്ടി ലാൽ ജി.ജനയുഗം കൊച്ചി യൂണിറ്റ് മാനേജർ
276പി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻKSSP
277Dr Abhilash kottayilKssp
278Sylish S VIHRD Kerala
279AbithaZoilogical Survey of India, Kolkata
280ജയകുമാര്‍ .കെകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
281AnithaTree Walk-Trivandrum.
282NC NarayananIIT Bombay
283Deepthi HSt Marys college, Thiruvalla
284അനിൽകുമാർ പി. വൈEkta Parishad
285ദേവരാജൻ പരവൂർFKSSP
286Vishnu KCo-operative College Nedumkandam
287Edwin John
288രാഹുല്‍ ടി.ഒKSSP
289Abhilash A E
291Bipin. BGovt medical college Thiruvananthapuram
292D R RajeshLibrary
293Sreekantan vGrameena ptana kendram
294VISVESWARAN STeachers organisation of Kerala agricultural University
295Aswathy
296Abraham Thomas MPeet Memorial Training College.
297S. ഗിരിജകുമാരി, ആറ്റിങ്ങൽകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
298ബോബിനാഥ് എസ്
300പ്രേംജിത്ത് പി.വിKssp
302Dr. Mohamed ShafiKSSP
303VELAYUDHAN M.KKSEB OFFICERS ASSOCIATION
304ജോസ് മാത്യൂസ്C P I
305തോമസ് ജെ പൂവാട്ടിൽEducool Learning solutions pvt. Ltd.
306സിമി ക്ളീറ്റസ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
307VM PrabhakaranCITU
308Don Dominic JoseFreethinker
309Vijayakumari M VVijayടree School of Arts
310Prasanth RavindranPondicherryUniversoty
311Dr.NandakumarAdjunct Professor, Sree Sankaracharya University of Sanskrit
312SASIKUMARKSSP
313Shibumon BKSSP
314G Manoj KumarEmployee
315U. JayachandranWriter and poet
316Aneesh S PrasadSPATO
317ടി.വി.രാജുKSSP
318Dr Aneesh M HAKPCTA
319രാജൻ കുനിയിൽKssp
321SAJI MKSSP
322Bibin ousephSsv college airapuram
323അനുപമ ബാലകൃഷ്ണൻഡയറ്റ്
324ANAKAI BALAKRISHNANGENERAL SECRETARY SPATO
325Dr Namitha L KAkpcta
326Renjith ADYFI
327Jithesh VSPATO
328അരവിന്ദാക്ഷൻ നായർ
329Dr. T. G. AgithaLaw College
330നൗഷാദ്Kssp
331ജോസഫ് തോമസ്Appropriate Technology Promotion Society
332Dhanya UHSS Vallapuzha
333ശ്രീശാന്ത് . ഇKSTA
334SOORYA M SKSSP
335Babuji K RKSSP
336PR VijayakumarKSSP
337Ramakrishnan S
338Nayana Devaraj
339സി.എച്ച്. മനോജ്
340കെ.സതീശൻശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
341സി.എച്ച്. മനോജ്കേരള യുക്തിവാദി സംഘം
342ബൾക്കീസ് ബാനുPaschimaghatta samrakshana samiti
343അനില വിടീച്ചർ
344Gireesh ETTeacher
345Devika Suresh.T.PRegional institute of education, mysore
346Roy T MathewKSSP
347Krishnakumar gKmcsu
348വിനോദ് കുമാർ എ൯ കെKerala Shasthara Saahitya Parishath
349രജീഷ് വികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
350പ്രൊഫ. എം. അബ്ദുറഹിമാൻAssociation of Kerala Govt. Retired College Teachers.
351എം എം സചീന്ദ്രൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
352വാസുദേവൻ വി.കെകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
353പ്രൊഫ.കെ.ശ്രീധരൻRetired Professor, St. Josephs college Devagiri, Calicut. Also KSSP
354കെ.ദാസാനന്ദൻശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
355ടി നിസാർ പയ്യടിമേത്തൽപു കാ സ
356Prageeth
357Sangeeth PavithranIT
358Dr. K. Gopakumar
359Sajith MP
360ടി. ലിസികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
362Ajesh K ZachariahMar Thoma College, Tiruvalla
363Ibrahim koyilothAVALA T GRANDHALAYAM&READING ROOM
364Manoj Sadanandan
365Dhanya UHSS Vallapuzha
366NEENUKSSP
367അജിത്കുമാർ ടി.കെ.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
368Lakshmi Ashok Kumar
369Vrinda Venu
370Rahul NMar Thoma College, Thiruvalla.
371സുധാകരൻ പി.പിKGOA
373വിശ്വനാഥൻKSSP Kalliyur
374വിജയൻ ബി.കെ.പരിഷത്ത്, AKGCRT
375ViswanathanKSSP Kalliyur
376കലാധരൻ പി വിഅധ്യാപകൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ സ്മാരക സർക്കാർ കോളേജ്
377Chinchu CAssociation for Social Change Evolution and Transformation
378RajeshNil
379Abdul Riyas K.Govt. Arts & Science College Calicut
380Namitha PMMSc. BEd.
381Dr S JayasreeCollege
382BIJU VKSSP
383Anup J AlackappallyGovernment College Kattappana
384സോമശേഖരൻ പി വിKsspu
385TK shameenaDYFI
386Salim mKSSP
387Anoop ChalilKSSP
388Devnath Kakkarakkal
389Indrajith k sViswabalyam science center
390NissamSNPT KOTTIYAM
391.Narayanan T.V.KSSP
392VenugopalanKSSP
393നിയാസ് മുഹമ്മദ്
394Vincent GeorgeTaliparamba, Court.
395Midhun sankar
396ArunSPATO
397SHAMEEMA JASMIN. KCUSAT
398SIDIN TCAMLPS VILLUR
399SainaTravancore Medical College
400Satheesh cKSSP
401സത്യനാഥൻ.സിK.S.S. P
402Gigi Jose MUPST St Anthony’s CUPS Paluvai Thrissur dt
403Vijayan C MKerala sasthra sahithya parishath
404Manoj PottasseriKSTA
405Akashnadh N USRFTI
406അനൂപ് പറക്കാട്ട്അഡ്വക്കറ്റ്
407ശിവൻകുട്ടി പി കെKSSP
408സാവിത്രിക്കുട്ടിKSSP
409Pramod ChottaKSSP
410ഡോ. ബാബുരാജൻ.കെതുഞ്ചെത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല, തിരൂർ
411രാജൻ.കെ.എം.KSSP
412Gayathri
413GayathriSchool
414Muraleedharan PKSSP
415Ismail M.
416Dr R.PrasannakumarKSSP
417Sujatha PAMLPS THIRUNARAYANAPURAM
418Sujatha PKSTA
419Gangadharan MandrakalathilKerala Sasthra Sahithya Parishath
420രാജീവൻ വി വിKssp
421Thomas. C. J
422T K SUBHASHKSSP
423Saji KuriakoseNRE
424പ്രദീപ് പ്രഭാകരൻKerala Agricultural University College of Agriculture, Vellanikkara,Thrissur
425സതീഷ് കുമാർGrainEd
426Ajith RadhakrishnanKerala Agricultural University
427സജിൻ നിലമ്പൂർKSSP
428Narayanan PKKSSP
429എബിൻ എ ജിDYFI
430സുധാകരന്‍ കെ ജിAkbrf
431Sujatha ETKSSP
432NM JayaramanBEFI
433Unnikrishnan UKSKTU
434Sujatha ETKSSP,Kozhikode
435Ravikumar T RKerala Sastra Sahitya Parishad
436Meera Bai T. K.KSSP
437ബിജു. പിKSSP
438Raju P V
439Hyacinth JamesSt Mary’s HSS Irinjalakuda
440ജോഷി.PBKSSP
441RajeevPlus two
442Jeena
443ഡോ. വി എൻ ജയചന്ദ്രൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
444രവി.കെ.പിഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, കാലിക്കറ്റ്
445എസ്.എസ്.അനിൽBEFI
446C. I. VargheseKSSP
447P.R. Vijayalakshmi.KSSP
448Santhakumari NKSSP
449Seshan K
450B RameshKSSP
451CHITHRALAL.SNewtech info kollam
452രാജീവ്‌ .വി .എംശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
453Gin JoseUniversity of Leeds
454പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് .
455Bindu. PMSasthra sahithya parishath
456JYOTHIPRAKASH P
457അഖിൽ AKKSSP
458N Sanukssp
459രാജേഷ് കെ പിKSSP
460രാഘവൻ. വിKGBRF
461SmithaFKSSP
462Basil GeorgeRajiv Gandhi University
463ജി.സുരേഷ്KSSP
464Sangeetha SKSSP
465Biju RSPATO
466സുകുമാരൻ എ. പി.കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
467ജി രാധാകൃഷ്ണൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
468നൈന കെ സുകുമാരൻK SSP
469ജെ.ശശാങ്കൻKssp
470Dr. Sunil Paul Mathew MenacherryCzech University of Life Sciences Prague, Prague, Czech Republic
471Vinayak P AKSSP
472Narayanan PuthumadathilIndividual
473VASU. PKGB RF
474പരമേശ്വര വർമ്മKSSP
475Arun K RFriends of Kerala Sasthra Sahithya Parishad
476Rohith KATCS
477Raman Kutty
478Sajithkumar TharammalEssense Global
479ജയരാജി ജെ. എൻKSSP
480Sivarama Govindan Namboodiri A CIndependently
481Sujith Prasad
482Dr. Madhusudhanan CKSSP
483Satheedevi. CParishat
484Nadeer Kalathil
485AravindakshanGovt Arts and Science College Balussery
486JyothilakshmiKssp
487Girish.U.MK.S.S.P
488Sk.vijayakumarState secretary ,Kamaraj foundation of india
489Anu Priya Student
490Rajan PPKSSP
491Alesh VACPI
492Edwin Peter
493sreeja MKSTA
494Arya C
495Badusha ThahirKanyakumari government medical College
496AnjanaKssp
497Dileep TK
498Neha
499JAYAPRAKASH KPKerala NGO Union
500K.RajeevanLICPA
501Subair TKAUPS Chemmala / KSTA
502Femeda V PMSM HSS kallingal paramba
503Akhil Gopalakrishnan
504Nisha SaithDps
505സാലി അനിയൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
506രമ തമ്പായി കെ
507Nevin PromodSt. Ephrem’s Higher Secondary School, Mannnanam
508ചന്ദ്രൻ കെ.കെ.MIHSS Girls puduponnani
509SANIL KUMAR M PKSSP
510Raveendranathan.APKSSPU,pensioner
511MURALEEDHARAN KCPI(M)
512സുബൈർ കെ.കെN
513എൻ. നന്ദനKssp
514അബ്ബാസ് അലികേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
515Kannan K
516പി കെ മധുസൂദനൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
517ശശിധരൻ പികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌
518Jijil JJ NivasUnina ‘Federico II’, Italy
519കൃഷ്ണൻകുട്ടി ജികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
520P BabuKSSP
521ms mohananNil
522ഹസൈനാര്‍
523Ragi. K
524പി.ടി.രാഹേഷ്ബാലസംഘം
525പ്രദീപൻ വി.വിKSSP
526Vinodakumaran.CKssp
527Anil SKSSP
528Anitha karikkanPRMKHSS
529വേണു ഗോവിന്ദ കുമാർകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
530SANIL KUMAR M PKSSP
531Nayana Devaraj
532VinuCpim
533വിജയൻ ടി.വിശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
534Ashin KStudent Teacher, DIET Kannur
535Priya KKKSSP
536Sudev M D
537കെ.വാസുശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
538Ganesan KKerala Sasthrasahithya Parishath
539Jishbin MRLanstitut
540Prakasan PNKerala Sasthrasahithya Parishath
541Anjali A S
542GOKULDAS SBEFI
543Anil Kumar BSNGO Union
544Vijoyi T S
545Dr Geetha
546M A BabyCommunist Party of India ( Marxist )
547ShellyKssp
548മുജീബ് റഹ്മാൻKGOA
549PS മുരളികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
550Nithin SekharanNirmalagiri college
551Dr PP Mohamed
552ആന്റണി സജി
553ഷാജിൽ എംപി
554പി കെ വിനോദ് കുമാർശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
555Anoop JoseSPATO
556Ramachandran vKssp
557JayasankarKssp
558രാജൻ വി.Kerala State Library Council
559ആർ.ശശിധരൻ നായർKSSP
560K.KRISHNANപുരോഗമനകലാ സാഹിത്യ സംഘം കൊണ്ടോട്ടി മേഖല കമ്മിറ്റി
561Madhusoodananശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
562Pavithran PP
563Manojkumar Kallil
564Prakasan V KDIET (Rtd)
565Mujeeb Rahman kKssp
566Rahul RajBJSM MADATHIL VHSS &KSTA
567Shiju PaulNSS College of Engineering, Palakkad
568Ancy.pKSSP
569MintuGHSS Thorumaradi
570Shyma Kollambalath
571അനിൽ ആർ മധുKssp
572സി.എ.മുരളീധരൻഗ്രാമസേവാസംഘം ലൈബ്രറി, തേനൂർ
573സുധാകരൻ സി.പി.CPIM പ്രവർത്തകൻ
574Aiswarya RaghavanKerala Sastra Sahithya Parishat
575Nayan Juliya Saji
576സാജിത .പിGH
578Sajan ps
579സുനിൽ സി എൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
581Adv AnilThiruvallaIAL
582Rijo Mani TParent
583Anurag.v.sfreethinkers
584Midhun shahFarook college
585Sunil.NService pensioner /KSSPU
586സുധാകരൻ സി.പി.CPIM പ്രവർത്തകൻ
587വിനയൻ പിKSSP
588Leena. JGhssBeypore
589NIKHIL S
590Bindu KPGmupschool KRI, KSSP
591ശ്രീനാഥ് ആർപുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം
592Aby JoshyFMCTHSS KARUMALLOOR
593Prof A BIJU KUMARUniversity of Kerala
594Dr Hema GGASC, Calicut
595Vijayan C MKerala sasthra sahithya parishath
596Aravindan PHGHS Nanniode
597Manu GeorgeGovernment Engineering College Thrissur
598Rasheed VPEcho Library
599MADANA MOHANAN
600ലാൽ കെ കൊച്ചയ്യംകൊച്ചയ്യത്തു ശ്രീധരൻ ഗ്രന്ഥശാല
601Neeraj Mohan SIISER TVM graduate
602Aiswarya Kripal A SStudent
603Vishnupriya KKSSP
604U Kunhikrishnan nairKSSP Nileswar
605Amaljeev KCalicut University
606സിന്ധു വി പിKSSP
607Sooraj PSPATO
608Sindhu V PKSSP
609വിനുലാൽ പുളിയ്ക്കൽപാരലൽ കോളേജ് അദ്ധ്യാപകൻ
610Joseph PVKSSP
611Sooraj CKSSP
612Dr. Brijesh V KM E S Ponnani College / KSSP
613സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ജയൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
614M.S. BaburajMG University
615K.R.JanardhananK.S.S.P
616ഷജിൽ .എ.പികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
617REGI KPGUPS ODAKKAYAM /KSTA
618ടി.എൻ. തിലകൻKSSP
619Greekshma TVKSSP
620Dr.B.S HarikumarKSSP
621Aneesh KunisseryKSSP
622Dr.J.PrasadFormer VC& Former Director scert
623സൂരജ് ചാത്തല്ലൂര്‍കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
624M.N LeelammaKssp
625Dr Sajikumar K SCollege of Engineering Trivandrum/ KGOF
626Dr Aneesh E MUniversity of Calicut
627Sudevan kKSSP
628ടോം ജോസഫ്പരിഷത്ത്
629Paulson PJകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
630Dr moideenUniversity of Calicut
631Bhavadasan cAsmmhss alathur
632Mohan Das MukundanKSSP
633Santhosh Kumar VKssp
634Arul nadhTNSF
635Sandosh KTSAAP
636P AravindakshanKssp
637Saiju Neyyanadകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
638Shahul hameedPersonaised
639വി. വി. ശാന്തകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷദ്.
640Kiran K SKssp
641SwaminathanCpim
642Sreerag MKDYFI
643KV NarayananCpim
644രാജലക്ഷ്മി വികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
645Suresh VGVC, Palakkad
646രാധൻ കെKSSP
647VasanthakumariAIDWA
648Anil Antony P AKerala Yukthi vadhi Sangam, Taluk Library Council, Grameena Vayanasala Panambukad
649SUBRAHMANIAN PADUKANNIKSSP
650രാധൻ കെKSSP
651ManjulaAKssp
652Dr. Syamili C.University of Calicut
653Manjusha M
654Arya Bai J SVvhss poredom
655അബ്ദുൽ ഹമീദ്. വിയുവജന വായനശാല പുളിക്കൽ
656രവി പ്രകാശ്KSSP
657വേണുഗോപാലൻ എൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
658കെ.പി.രവികുമാർകെ.എസ്.എസ് പി
659Gravy. C .VKSSP
660സി എം മുരളീധരൻKSSP
661എൻ.എൻ.അനിലൻKSSP
662Ansif M
663നവീൻ ടീ ആർപൊതുജനം.
664Gracy.C .VKSSP
665പി എം നാരായണൻKSSP
666ManojkumarKSSP
667ചിഷിദ കെ സിKSSP
668M.V.MadhuBSc BEd, SKHSS, Guruvayur, KSSP
669വിജിൽ വിKSSP
670Dr.Ranjini MKSSP
671നൗഷർവാൻ KCKSSP
672Ajit PKSSP
673Baburajan UKSSP
674Kaseema K KKSSP
675Rajesh L kunisseryKssp kunissery
676K. K. SureshkumarKssp
677Rameshan PKSSP
678Manoj V DKerala Sasthra Sahithya Parishath
679വിജയകുമാർ . എ കെകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്
680അനിൽ കാട്ടിക്കുളം.കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
681Padmaja K PKSSP
682Rajesh K PCitizen
683PrabhakumarDYFI, CPIM
684K. K. സുരേഷ്‌കുമാർകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ parishad
685ജയകുമാർ എകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
686Sivaraj K SAquinas College
687ബി.സി. മോഹൻ അയിലൂർപു.ക.സ.
688കെ.ആർ. അനിൽകുമാർകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
689C.V.NarendranSasthrasahithyaparishath
690Rakesh K PKssp kuzhalmannam
691Rema VKSTA
692അശോക് കുമാർറഫറൻസ് ലൈബ്രറി ആലത്തൂർ
693Jayasree MGKSSP
694Krishnakumar K NKSTA Palakkad.
695സത്യൻ. ടി ബികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
696ജോസ് സി.വൈപെൻഷൻകാരൻ
697വിജു കെ നായർKerala Shastra Sahithya Parishad
698Abhijith T BKSSP
699Lijo SebastianBaselius College, Kottayam
700അലിഹസ്സൻ കെ.കെ.Kssp
701ShajiKSSP
702എം.മനോഹരൻKSSP
703Jisha Mary MathewKerala Sastra Sahithya Parishath
704നിരൂപ് എ.ടികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
705Radhakrishnan C K
706GOPIDASAN K MKerala Sasthrasahityaparishad
707Girijakumary
708അനിത ബാബുരാജ്Kssp
709Sasidharan PNSCFWA
710അനിൽ പരയ്ക്കാട്KSSP
711നവീൻ പൃഥ്വിരാജ്Kssp
712raveendranGeneral store
713SUDHEER K SCMS HSS Thrissur
714അജിത്കുമാർ പികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
715മഹേഷ്KSSP
716Devika Vijayan
717DevayaniKssp
718ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി ആർകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
719Salim.K.MBRC
720ഗായത്രിCUTEC
721Rahul
722Anna RegiGovt.Engineering College, Thrissur
723Lembodharan c sKSSP
724സുധീർ മൈലാടിസർക്കാർ ജീവനം
725Meghanath MKSSP
726KALANATHKSSP
727കെ. ആർ. അരുൺകുമാർകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
728Murukadas P VGHSS PULIYANAM
729GEORGE JOSEPHGHSS PAIVALIKE, KASARGOD
730MMA BakkarPurogamana Kala Sahithya Sangham
731രവി. എ.ടിK. ട. ട. P
732Prabina KMകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷദ്
733Niranjana
734M.A.Nazar,Alathur co operative educational society
735വൈശാഖ് എ ആർKRTA
736രാമൻ വി. ആർനയഗവേഷകൻ
737രാമനാഥൻKSTA
738സുജിത്ത് ടി എകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
739SangeethaKSKAU
740അനു ബിഅധ്യാപിക
741Shahida K MKSSP
742Jayakumarകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
743ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി ഡി.കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
744SajanKssp
745Manoj TKSSP
746Krishnakumar. PuthootK. S. S. P
747SureshSasthrasaahithya parikshath
748സന്തോഷ്.ടി.പിKSSP
749MayadeviKssp
750Jasmin Prabha CKSSP
751എഴിൽ രാജ് .എൻ.പി.KSSP
752ഇ.കെ. സത്യൻKSSP
753Sheeba VTKSTA
754VN SHAJIKssp
755Dinil Kumar K KPKHSS Mannapra
756Yemuna .sKSSP
757Rajeesh A VSMCHSS S.BATHERY
758Jitha sureshKSSP
759എൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണണൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
760C. A. Mohamed NajeebNRI Qatar
761Sudhakara babuKSSP
762DEVARAJAN P Vകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്
763ചന്ദ്രൻ.കെ.എംകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
764Valsaraj poovaniKerala sastra sahithya parishath
765Muhammed Shafi CKSSP
766Murali I PKSSP
767ചന്ദ്രൻ .എ.കെ.KSTA
768മധുസൂദനൻ വികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
769Asokan.NCRtd.DEO
770Devapriya SCUTEC Valapad
771midhunParishad
772സി.പി. ഹരീന്ദ്രൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
773Radhakrishnan. P. PKerala Sasthrasahithya parishath
774ശ്രീജിത്ത് കുമാർ എസ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
775സതീശ് . പി.കെ.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
776കെ വി മത്തായിKSSP
777P T PrakasanKSSP
778കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി.KSSP
779Satheesh kumar CTVidyavardhini Grandhasala
780Sudheep AKerala Sasthra sahithya parishad
781P KunhikannanACKNSGUPS Melangot Kanhangad
782MukeshKSSP
783അനിൽകുമാർ കെ പിKSFE
784മണികണ്ഠൻ പി കെകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
785Radhakrishnan pKerala sastra sahitya parishath
786Hari Krishnan K.GKssp
787Sathees.PKKSSP
788ആദിൽ എൻ കെശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷദ്
789ബീന. P. SKSSP
790PrabhatKssp
791ജി. ജയകൃഷ്ണൻSJHSS Puthucode
792Adithyan S MNSS HSS Palkulangara
793T P SukumaranKssp
794ടി. സത്യനാരായണൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
795ജി. ജയകൃഷ്ണൻSJHSS Puthucode
796Sindu. CKSSPU
797പ്രകാശൻ നിട്ടടുക്കംശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷദ്
798അനിൽ എശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷദ്
799ജയചന്ദ്രൻ എസ് എസ്ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
800Sreelakshmi PSfi
801കെ.മോഹനൻKssp
802Mohammed Rafi P AKSSP
803ലജീഷ് കെ.എൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
804SATHIAJITH D SKSSP
നംപേര്സ്ഥാപംന / സംഘടന
805K.PappoottyKSSP
806പ്രേമദാസൻ കെ എൻ എംAKBRF
807സുരേഷ് ‘ടിB Com. KSSP
808Mohan Puthenchira
809രാമചന്ദ്രന്‍ മഞ്ചറമ്പത്ത്സെക്രട്ടറി, മലയാളം മിഷന്‍ മുംബൈ ചാപ്റ്റര്‍
810Rajeev MKSSP
811Noushad PVKSSP
812ANOOP VENUDyfi
813ശക്തിധരൻ പി പി
814ശ്യാംകുമാർശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
815P VasudevanVPAUP School Vilayil
816ഡോ. കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻKSSP
817എം.ഹരിദാസ്KSSP
818Ramani Retd Teacher
819Babu AGMUPS Mundambra
820Dr. K. DinesanKerala State Library Council
821Dr. Shiji OUniversity of Calicut
822Saimy.P. VKerala sasthra sahithya parishath
823എൻ.പി.അച്യുതൻ നായർ ,KERALA SASTHRA SAHITYA PARISHAD
824Santhosh Kumar MRKssp
825A P SaraswathyKerala sasthra sahithya parishad
826ABDUL RASHEED C PKSSP
827ബാബുരാജൻ വി.എം.കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയിസ് യൂനിയൻ
828മുകുന്ദൻ വി. കെകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
829Jinesh P RKerala Sasthrasahithya Parishath
830[email protected]Kolathur
831ദിനേശ് കുമാർകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
832Arya. P. MKSSP
833Radhakrishnan NairKSSP
834ABDUL RASHEED C PKSSP
835Raju C DAILRSA
836C. P. NarayananKSSP
837ജനകൻ പി.പികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖല
838BINITH A VDiploma in mechanical engineering
839എൻ സി ഹരിദാസൻമതേതര സമാജം,സാമൂഹിക നീതി സമാജം
840അനിൽകുമാർ.കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
841Kavalam Udayakumar.ChennaiScience Foram
842Saraga S
843Al BadhushReaseacher, HU
844ബിജു . ടി
845Ratheesh JKSSP
846Sathi Devi kശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
847ജൂന.പി.എസ്.കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
848Biju Thomas M
849Abdul Salam NKSSP
850Lisha S
851എ.ബിന്ദുKSSP
852ദാമോദരൻ കെ പികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
853M K RAJE NDRANKSSP
854BalachandranKSSP
855PremakumariKSSP, BEFI
856Ajayakumar PKKSSP
857ഡോ.എൻ.ആർ.ഗ്രാമ പ്രകാശ്കലാമണ്ഡലം
858Manju P NKSSP
859Shreeja chengattSRKGVMHSS. Puranattukara
860Anamika. SEntrance student
861Somasekharan Nair K. NKSSP
862Balachandran
863Raghunath.p.kKSSP
864ജോയ് കെ.ജെ., സെക്രട്ടറി, ജനരഞ്ജിനി വായനശാല, ചൊവ്വര.
865എസ്.എസ്. നായർകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
866Meera Santhosh
867Sumibijuകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
868Srinivasan.kKssp
869RaginiKssp
870VG GopinathanKSSP
871പി.ടി. മോഹൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
872ജയ്മോൻ സണ്ണികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
873പ്രദീപ്. പി.KSSP
874അഡ്വ.എം.എ.റിബിൻഷാശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
875Suresh MKSSP
876K Devaraja PanickerKSSP,Perumbalam unit
877Jayaprakash TKSSP
878Appu RaviKSSP
879Pramod.C.RSree Kerala Varma College, AKPCTA
880കെ.വി.സുധീർകേരള NGO യൂണിയൻ
881Arshad KsKssp
882Abdul Rahim NKSTA
883Navin
884Nivya SunilXylem Learning
885അനുരൂപ്യുവകലാസാഹിതി
886സുധീന്ദ്രൻ വി എൻപൊതു പ്രവർത്തകൻ
887മോഹനൻ. കെ. ആർസി. പി. ഐ. എം
888Arundhati GKSSP
889അഭിലാഷ് എസ്സ്കേരളായുക്തിവാദി സംഘം
890സുധീർ ഗോപിനാഥ്യുവകലാസാഹിതി
891Shoby BrahmananandanFest fine arts society, KOTTIYAM
892Sasikala k gSauhruda sangamam
893V.t.karthiayaniKssp
894രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എംCpim
895Thomas VargheseBalasangam
896Jacob PaulKSSP
897Premachandran.N.O.Kerala Sastra Sahithya Parishath
898SimiKSSP
899ഡോ:എം.ജി.ബാബുജിപു.ക.സ.സംസ്ഥാനകൗൺസിൽ
900Ajayan T N
901Sreedharan N P
902Dr.Dharmaraj AdatFormer Vice Chancellor, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady
903പി എൻ സോജൻഗ്രാമദീപം വായനശാല, ചിറക്കടവ് ഈസ്റ്റ് P O
904എം കെ രാധാക്രഷ്ണർKSSP
905തോമസ് വി സിശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
906Leela MKSTA
907StenijaKssp
908പ്രദീപ് കുമാർ കെ എസ്
909SATHEESH KUMAR VKSSP
910സോജ കെ കെKSSP
911ദിനേശ് നടുവല്ലൂർKSSP
912Ramani CK
913Asok Kumar C AKSSP Arthunkal Unit.
914JOSE KUTTY TGOVT LVHS KADAPPA MYNAGAPPALLY
915കെ.പി സുകുമാരൻ നായർ
916SANTHOSH KRKSSP
917രവീന്ദ്രബാബു വി. എംDigree/KSSP
918Alok SDYFI
919ശക്തിധരൻ പി പിKSSP
920A R. AyyappanKSSP
921INDRAN K NKerala Sasthra Sahithya Parishad
922Shailaja V TGHSS kkottodi
923Sreenivasan. V. P
924Aneesh. KKSSP
925Sikhamani. T. MKerala sasthrasahithya parishath.
926സന്തോഷ്‌ മനനവംകേരള യുക്തിവാദി സംഘം
927Suresh Kumar A PKSEBL
928ഷിഹാബുദ്ദീൻ ടി എകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
929Sreejith Kumar C KMathrubandhu vidhyasala AUP School Kakkodi
930Sudakshina BKSSP
931Anas MNews Reporter
932വി.പി ശശിMA BEd. /. KSSP
933Haridas pKssp
934റോഷൻTeacher
935Abbas KKSpato
936പി നിതിൻKssp
937പ്രജിത . പി .പികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
938Jiss JosephKSSP
939Athulya R Krishnanശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരീഷത്ത്
940STHANUNATHAN KKerala Sasthra Sahithya Parishath
941Shaji aluva
942കെ.ടി.രാധാകൃഷ്ണൻKssp
943ഗോപിനാഥൻകേരളം / CPM
944Mallika. Rകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
945Thomas mathewNgou
946Sreekala ESSt George HSS puttekkara
947സുബീഷ് .എ.സിKssp
948Sandhya P P
949Lohithakshan .V.PKerala sastra sahitya Parishad
950ck. MuhammedKssp
951Abhitha PSK. S.S.P
952Baby Shammi GaffoorKSSP
953SANJEEV KUMAR TKSTA
954എം അനിൽKssp
955Prabhakaran KKSSP
956Jose SamuelKSSP
957Vijayan.kKSSP
958പ്രഭുരാജ് പതിയേരിLearners’Home
959SunilNGO U
960Hasitha DivakaranKerala sasthra sahithya parishath
961Hareesh Kumar. K.K.Kerala sasthra sahithya parishath
962UnnikrishnanKerala Sasthra Sahithya Parishath
963Mahesh pAILRSA
964Ajith PM.A,M.Phil
965Sureshan. C. Vശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
966K.P.CHITHRABHANULICEU
967Dr. K. VidyasagarKerala Sasthra Sahithya Parishath
968Sajith P K
969Kala Anil
970ABDUL RASHEED C PKSSP
971അശോകൻ ഇളവനിKSSP
972Mohammed HarrisOld student Government Victoria college. Palakkad
973ഉമശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
974രഞ്ജിത്GHSS Oachira /KSTA
975Sobhanasathyanകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
976Priya G
977R RAJEEVLIC Employees Union
978Mohammed Junaid CVFreethinker
979Aryakrishna
980രവീന്ദ്രൻ പി കെKSSP
981K KrishnaKumarHSA maths (retd)
982സുരേന്ദ്രൻ. കെKSSP
983Sunil PaulGovt. Technical High School, Pala.
985SanalkumarKgoa
986Sreelesh MkKssp
987കെ. കൃഷ്ണകുമാർHSA maths (retd)
989Velayudhan.T.AKSSP
990SomanathanNSasthraSahithyaParishath
991അഡ്വ: വി.ജി.വേണുഗോപാൽപുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം
992ഐ. ശ്രീകുമാർKSSP
993Keerthi M SKSSP
996നളിനി. സി. കെKSSP
998K MadhuKSSP
നംപേര്സ്ഥാപനം / സംഘടന
999ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എംB A, B Ed, K S S P U
1000SAJITH KUMAR K V
1001Jacob Jose M.Retired
1002Asokan N BKerala Sathrasahitya Parishath
1003Shibu pc
1004Asokan N BKerala Sathrasahitya Parishath Arthunkal
1005Asokan N BKerala Sathrasahitya Parishath Arthunkal
1006അംബിക ടി.എൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1007VijayKerala shasthra sahithya parishath
1008Shaheer Aboobacker
1009Pauline PaulsonMumbai University
1010Divya JohnHSST Ramapuram
1011Suresh TPKSTA
1012Tomy EVPMMUP School Thalippadam
1013VipinanKSTA
1014JIJI AJKSTA
1015ബിന്ദു.കെജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മടപ്പള്ളി
1016Akhila KrishnanS.N.U.P.School, Thrikkakara, EKM
1017shareefGups cpy
1018Bhadra Sankar NGVHSS Vellar mala
1019RAMACHANDRAN C RGMLPS KARIYANNUR/KSTA
1020Sreeja, KGups Nariparamba
1021Sudha.T.MKSSP
1022Sunila. K. NKSTA
1023രതീഷ് . വിGVHSS DESAMANGALAM
1024Abdul jabbar k.kSastra sahithya parishath
1025Sudheer MangotBVUPS chundambatta
1026E.N.Padmanabhan.K.S.S.P
1027ജീമോൻ പി എസ്All Kerala School Teachers Union (AKSTU)
1028Roy VargheseNavodaya Australia
1029Jijina. CKSSP
1030Narendranathan NKKMHS Vanithavalam Palakkad
1031Joy TAGHS Pannippara
1032Suvija. T. PGups Naripparamba
1034Ranjini cGUPS NARIPPARAMBA
1035Salini M SGups Naripparamba
1036Ramshi. K. TG. U. P. S. Naripparamba
1037KM വാസുദേവൻപുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം
1038കെ.രവീന്ദ്രനാഥൻഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം
1039ത്രിവിക്രമൻKSSP
1040Usha. K. R.K. S. S. P.
1041KM വാസുദേവൻപുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം
1042പിടവൂർ രമേശ്AKSTU
1043ശരത് ബാബു തച്ചമ്പാറസർഗ്ഗജ്യോതി
1044BINDU V TGHSS Vadanamkurussi, Palakkad District
1045KARUNAN. T. PKSSP
1046Anju
1047ഹരിദാസൻ കെKSSP
1048Nibhash SreedharanKSSP
1049അശ്വതി ജി.KAUHS , Vellanikkara.
1050Vishnu MGSSUS Kalady
1051Sunitha P MGTHS Shoranur
1052Ajayan K Nകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
1053Aju JohnNavodaya Australia
1054പ്രജീഷ് പള്ളിപ്പുറത്ത്DYFI
1055Prajeesh pബാലസംഘം
1056Arun Kumar CPIM
1058സോമൻ കാര്യാട്ട്കേരള ശാസ്ത സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1059Shiabudeen K
1060Jayachandran MVKSSPU
1061Dr.Mythri.P.UKSSP
1064Purushothaman AKSSP
1065Manoj Kumar PKSSP
1066സനോജ് കെ എസ്KSSP
1068V GEETHAKSSP
1069ഡോ.ആർ.വിജയമോഹനൻKSSP
1070Sabu P.SKSSP
1071ബിനേഷ്. ഒ. പിKPSTA
1072K S ShijukumarAKSTU
1073ബി.എസ്. വേണുഗോപാൽ
1074ബഷീർ സി പിKSSP
1075ശ്യാമ.എസ്ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1076അലോക് ദാസ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1077ബേബി കെ എംKSSP
1078Mahesh kumarLibrary council
1079സി ആർ ലാൽകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1080T.BalakrishnanKSSP
1081Anuradha TKSSP
1082M V.NARAYANANKSSP
1083Suresh NCET
1085കിഷോർപു ക സ
1086Manju. VBRC kuzhalmannam
1087Dr.Jeshy.SBRC kuzhalmannam
1088A Shaji
1089Dr.Jeshy.SBRC kuzhalmannam
1090Althaf HussainCPIM
1091Sini G K NairGurudev UPS Dersanavattom ,KSTA
1092ജാസ്മിൻ. VKSSP
1093മണികണ്ഠൻ വിKSTA
1094ChinnusanthoshSchool
1095Shaji Mone JAKSTU
1096Moon cbKSSP
1097BINU PATTERYAKSTU
1098Rajeev S AKerala Sasthra Sahithya Parishath
1099Sibukoshy
1100SALIH C MKerala SastraSahithya Parishath
1101വിജയൻ. കെBscBEd. KSSP
1102BIJO PAUL KKSSP
1103RetheeshKSSP
1104Noopura S NairKSTA
1105Fathima SanaSFI
1106ബീന .വി.എംKSSP
1107D. S. PARAMESWARAN NAIRKerala sasthrasahithya parishath
1108പ്രദീപ് കുനിശ്ശേരിKSSP
1109Jayakrishnan.Kനീർത്തട വികസന സമിതി
1110ശശി സിkssp
1111സുരേഷ് കുമാർ കെ.കെ.KSSP
1112അശ്വിനിശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1113Suhail C
1114Mohamed basheer
1115സ്വാമിനാഥൻ.mKssp,kuzhalmannam mekhala secratory,palakkad
1116Geethanjali UnnikrishnanBishof Jesudasan CSI Arts & Science College
1117MIDHUN GOOINATH KDYFI
1118സജി ജേക്കബ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
1119ജോഷി. Txകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിക്ഷത്ത്
1120SURESH BABU CPKSSP
നംപേര്സ്ഥാപനം / സംഘടന
1121Rifda.KUniversity of calicut
1122മനോജ്. വി.കെകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1123Abhin G Ashok
1124Rajagopal.TBsc Bed
1125Retd. Professor M. A. SarojamAKPCTA
1126Abhin G Ashok
1127JITHU ADATDYFI
1128വേലായുധൻ.എസ്‌.കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത് പെരുമ്പളംയൂണിറ്റ്
1129Rajan Pallikkaraകേരള പ്രവാസി സംഘം
1130Sony
1131ഡോക്ടർ.കെ.ജി.വിശ്വനാഥൻപുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം
1132ബാബു ആർ
1133VAISAK UKGovt breenen collage
1134Latha PrasadKssp
1135V C SelvarajKSSP
1136Adheesh K ACITU
1137SUNIL KUMAR GKSSP
1138Chandran p kCalicut University, rtd.
1139V C SelvarajKSSP
1140Chandran p kCalicut University, rtd.
1141ബിജു.സി.എൻKSSP
1142എം എസ് ദിലീപ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് /
1143Gireesh K Pശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1144Gireesh K Pശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1145ALI IKBAL KCPL & RC
1146Radhakrishnan.V.Penssioner
1147Sanam.kUniversity of Calicut
1148Radhakrishnan.VKSSP
1149S.SreekumarKerala Sasthra Sahithya Parishad
1150ആർ.ബിന്ദുകലശാസ്ത സാഹിത്യ പരിഷത്
1151Sudheer EKAIYF
1152റ്റി. സലിം സേട്ട്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1153Salin EliyasKGOA
1154Beena.G.NGOU
1155വിജയകൃഷ്ണൻ കോലോട്ട്കേരളാ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷദ്
1156VipindasKssp
1157Jose T.VB.Sc,B.Ed
1158രാജൻ താണിക്കുടംK SS P
1159Aswathy AsokanKerala Sashthra Sahithya parishath
1160Sakir hussainKssp
1161SREERAJ
1162Manoharan. Kകേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
1163HariramanSFI
1164Ani AniAkstu
1165DR. SWARAN P RPayyanur College
1166അനി മുഹമ്മദ്‌Akstu
1167D. S. PARAMESWARAN NAIRKerala sasthrasahithya parishath
1168ഇ. രാജൻKSSP
1169മനേഷ് പിKSSP
1170Athulya mohananCalicut university campus
1171Sreeja.EGHSS VADANAMKURUSSI
1172Ramesh kumar. BSocial worker
1173Sreekumar ppKSSP
1174Sobhanasathyanകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
1175ManilalKerala School Teachers Association
1176Dr R SasikumarKSSPU
1177റീന
1178ധർമ്മദാസൻ
1179അനിൽ കുമാർ പിKSSP
1180എം.സി.ജിനദേവൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1181Surendran .cpK S S P
1182ഹരീഷ് കുമാർ.കെകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്ത്യ പരിഷത്ത്
1183സുരേഷ് ബാബു .എസ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1184Jayakrishnan K VGVHSS, KOONATHARA
1185PA SamadIndividual
1186Thulaseedharan.N.S.KSSP
1187Padmalochana T Pകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1188JYOTSNA KALATHERAIISc, Bengaluru
1189Jain ThomasGovernment College Chittur
1190Sasikumar RKSSP
1191PRATISH PKSSP
1192Jineshkumar.cGvhss Koonathara
1193VIPINDAS GKSSP L
1194M. A SajikumarKerala sasthra sahithya parishath
1195Ananya KalatheraCentral University of Kerala, SFI
1196ANUSHRIKSSP YUVASAMITHI
1197Ananya KalatheraCentral University of Kerala, SFI
1198Anjana Lakshmanan
1199ആനന്ദ് . സിKSSP
1200സി’ സി- ശങ്കരൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1201Sunilkumar GKssp
1202റ്റി.എസ്സ്.സാബുകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1203ആനന്ദ് . സിKSSP
1204Dhanya R NairTeacher,GHSS Bhoothakulam
1205Dhanya R NairTeacher,GHSS Bhoothakulam
1206ദിവ്യ അനിൽകുമാർKSSP. Tripunithura
1207ജയൻ V KKSSP
1208Prof. (Dr.) Maya C NairGovt. Victoria College, Palakkad
1209G.സുനിൽ കുമാർകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1210അജിതകുമാരി. Y. KGhss koduvayur
1211SUNDARLAL M KKssp
1212HarikumarKerala NGO Union
1213Rejani GopalGUPS MANNANKARACHIRA
1214Vivek K JSahrdaya College of Engineering and Technology
1215മടത്തറ ശശികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1216JUSTIN E VSt Francis H S For Girls Mattom
1217SURESHKSSP
1218ChandramohananKerala sathrasahitya parishath
1219Dr F George D’CruzFMN College, Kollam / KSSP
1220Prasannakumar.DKerala Sasthrasahtya parishad
1221Jolly V.U
1222അജിത് കുമാർ എസ്സ്KSSP
1223Prasanna. SKSSP
1224Raji sajiകേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1225KANNAN V LKSTA/ KSSP
1226Sobhanasathyanകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്
1227ShanavaskhanGHSS KADAKKAL
1228രാജീവ്‌. പി.KSSP/Koratty.
1229Suresh Babu A KKSSP
1230VibhasChrist College Irinjalakkuda
1231റ്റി. സലിം സേട്ട്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1232ഡോ.എം.വി.ഗംഗാധരൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1233RukhiyaGHSS Kannadiparamba
1234Navitha.mModel hss
1235Lilly CKSSP
1236George VargheseKSSP
1237KV Sreenivasan KarthaKSSP
1238ജനേഷ്Citizen
1239Nizar M kGHSS kulasekharapuram
1240Sushama VZoological Survey of India
1241Sudhakaran K DManava Vedi
1242Syamala kumari M SKssp
1243AsharajKSTA
1244Sivakumar
1245ABISHAD P.MMangalore University
1246Sibi Mathew
1247ബിജൂ ജോസഫ്Kssp Autokast
1248Dr. Sudhakaran CBRetired college teacher, MG University, Kottayam.
1249SHIJI JamesKYS Idukki
1250Jose georgeRed.teacher
1251Kousar kudikangal
1252ശ്രീകുമാർ എസ്കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1253P.V.SaleemIndividual
1254Manas M. S.Department of Philosophy, Kerala University Campus
1255Manju N ThankappanKSSP
1256A S PonnammaKerala Yukthivadi Sangham
1257Dr.Balakrishnan cheruppaKSSP
1258Dr.Balakrishnan cheruppaKSSP
1259Ginil k LawranceSt . Francis HSS Mattom
1260ROBIN JOSEPH
1261Rajkumar K TKerala Yukthivadi Sangam, Kasaragod
1262Hridaya kumary M. LKSSP
1263Hridaya kumary M. LKSSP
1264സുനിൽകുമാർ.കെകേരള ശാസത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1265William K DevassyKYS
1266Deepa P
1267Arun C MohanKerala Shastra Sahitya Parishad
1268Satheesh RIKSSP
1269Janardhanan k kKSSP
1270Ashraf M AKSSP
1271Sibin PgIRTC/KSSP
1272Murali C EKerala sastra Sahitya Parishat
1273ജയൻ. എം. വി.കേരള യുക്തിവാദിസംഘം
1274Shahul PS
1275Larson SebastianSt Francis HSS Mattom
1276Jiji VergheseKSSP
1277SASIKUMAR KArtist
1278ഭൂമിക്കാരൻ ജേപ്പിഭൂമിക്കാരൻ ബന്ധുത്വജീവിത ആനന്ദാശ്രമം
1279Anitha.PKSSP
1280ശ്രീകുമാർ അമ്മന്നൂർKSSP
1281G. RemeshGEC, THRISSUR
1282Lenin RajendranFree thinkar
1283രവീന്ദ്രൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1284അജില കേPMGHSS Palakkad/KSSP
1285SREEJITH E CNGO union
1286SIRAJ.M.AKerala sasthra sahithya parishath(KSSP)
1287രവീന്ദ്രൻ പി.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1288Manoj
1289ShameerKerala ngo union
1290നൗഷാദ് പി എസ്കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ
1291SreereghaKSSP
1292എൻ എസ് പുഷ്പകുമാർകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1293Rajeesh C AKSTA
1294MOHANAN K TCITU
1295Ajith V J
1296Udayakumar AKssp kerala
1297RAJI. M. VGNHSS KIZHUPPILLIKARA
1298അഭിലാഷ്.ജി.ആർKSTA
1299കെ.സി തമ്പി..
1300സുനിൽ കുമാർ k vEssenseglobal
1301കെ.സി തമ്പിസ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷനേഴ്സ് കൗൺസിൽ
1302Vineetha.C.KKSTA
1303Rethish wilson
1304Mohamood ACRetired
1305അഭിനവ് . A.VSFI
1306AbouvargheseKarate Budokan International
1307മോഹൻദാസ് തോമസ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1308Rahul Raj C RDemocratic Youth Federation of India
1309ShahinaSSK
1310കെ. ഡി. കാർത്തികേയൻകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
1311അനിലാഷ് സി എസ്Spectru
1312Shinto Thomas
1313ABRAHAM GEORGEK Y S
1314AnoopAl Rawabi
1315Babu mkKssp
1316P K Velayudhan Angamaly
1317Aravind Ramanan
1318Narayanan Nകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1319Samkunju PJKSTA
1320Harilal VCPIM
1321Muhammed sinan kp.
1322M. S. Girija DeviKSSPU(Rtd) H. M.
1323റെൻസൻ തോമസ് ഇമ്മട്ടി.സി.ഐ.ടി.യു.
1324S.SreekumarKerala Sasthra Sahithya Parishad
1325Sajan John
1326റെൻസൻ തോമസ് ഇമ്മട്ടി.സി.ഐ.ടി.യു.
1327Udaya Prakasan TKA CITIZEN
1328Yeswanth. Mസംഘടന
1329എൻ കെ ദിനേശ്കേരള യുക്തിവാദി സംഘം
1330Jabir EIIT Madras
1331RahamathullahNil
1332Sreeregha.sKSSP
1333Vinod M KKSSP
1334AMALAKUMAR VALELKSSP
1335Afsal valiyapurayilNon Religious Citizens
1336Nasthika S ASecretary, Grameena Vayanasala Panambukad Vanitha Vedhi Council,
1337Aswathy SPsychologist
1338Ceaser JoseHSST History
നംപേര്സംഘടന / സ്ഥാപനം
1339Alex Thomas
1340Akshay sivadasKerala
1341ChandramohanKSSP
1342Sreeja RaoKssp
1343Sinu DJanasamskriti Delhi
1344Shylo SinuJanasamskriti Delhi
1345Baburajan N MFree thinker
1346Prof. A. SalihIIST
1347Anoop T VFreethinker
1348Sreekala.T.SKerala Yukthivadi Sangham
1349Vinod
1350SreedharanVeliyaraK S S P
1351Prasad.K.RJanasamskriti
1352Rethy.tvKssparishath
1353P RadhakrishnanNSS HS
1354Unnikrishnan.MKSTA
1355ANISH THAMPI CRATIONALIST
1356JIPSU P ELDHOISRO
1357ഷാജിലാൽ സഹ്യാദ്രി.Kairali Oman
1358Shahul HameedCPI(M)
1359Prasad rajanRationalism
1360Manorenjan CKCPIM
1361BeenaKssp
1362Jayakrishnan MCIEEE
1363Ravindran Nair
1364PRIYESH KODIPADIകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്
1365Abiroop K B
1366sanalfreethinker
1367Vinod AKGCKK
1368Kunhikannan.C.KKSSP
1369Sangeetha SatheeshSenetter
1370സ്വാമിനാഥൻ.ഇകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1371VishnuKsdp
1372Kadeeja majeedKSSP Aluva
1373മനോജ്‌ കുമാർ എംKerala shastra sahithya parishath
1374Suresh YesudasenCF High School, Kottiyam
1375Dr. Sebastian Koothottil
1376Prasad.K.RJanasamskriti
1377Deepthi P
1378JAYAMANIKANDAKUMAR KKSSP ALANALLUR
1379ഡോ.ലാലിമോൾ എസ് പ്രതാപ്D B.College, Thalayolaparambu
1380അജയൻ വളക്കൈകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1381Emciyar AdoorKSSP
1382Nikhil SudheeshKSSP
1383Lal krishna UFreethinker
1384വേണു പുഞ്ചപ്പാടംDist.Edl.officer ( Retd.)
1385വിജയം വിKSTA പാലക്കാട്‌
1386SATHEESH RGHSS Pooyappally
1388sasidharan nairപ്രവാസി
1389jayaprakash TKSTA
1390BABY C SGVHSS Valapad
1391പ്രസാദ്KSTA
1393കെ.ആർ – ഗോപി.Kssp
1394Latha K VIndividual
1395സുരേഷ് കുമാർ വീ കെNgo union
1396SomanSt. Antonys publicschool kzm
1397Jones Joy PanickerHomi Bhabha National Institute
1398MANIKANTAN P TUNIVERSITY OF CALICUT
1400PREMRAJ PFREE THINKERS
1401MANIKANTAN P TUNIVERSITY OF CALICUT
1402ALIAS K MKSSP
1403പോള്‍ M Dമുന്‍ പരിഷത്ത് മെമ്പര്‍
1404Sethu.k.mangattu.Kerala yukthivadi sangham
1405Madhu KUC College Aluva
1406Nidhin PkCpim
1407RAMANATHAN Balasubramaniam
1408Sreejath SIndian Institute of Technology Delhi
1410Satheesan T.N.cpi(m)
1411Thampi. N. K.Kerala sasthra parshad
1412Sujatha. K. K.
1413Shankaran O MKSSP
1414TK DevarajanKSSP
1415Thomas. V. V
1417Ajesh Kumar KChannel 13.8
1418A R PREMRAJ
1419Sreekumar KIHRD Employees Union
1420Dr. Biju MathewUniversity of Calicut
1421Rajeswary KKFree thinkers forum
1422Babu ThayilMRA
1423Ajith P PKSTA
1424Naveen
1425Sujith TharolGLPS ചെറുകുന്ന് സൗത്ത് KSSP
1427Sajana P. SKSSP Kodungallur
1428Shahul Ameed.M.S.Kerala Shasthra Sahithya Parishath
1429സി.എ.നസീർKSTA
1430ജോർജ് പുല്ലാട്ട്ഭാരതീയ യുക്തിവാദി സംഘം
1431Geo Christi Eapen
1432G. Gopinathan NairIndividual
1433MadhusoodananNair.VKeralaStateServicePentionersUnion
നംപേര്സംഘടന / സ്ഥാപനം
1434Dr.R. Prasanna KumarKSSP
1435Rahul Omanakuttan
1436K SivakumarChintha publishers
1437Gopakumar NMPuthuvype public Library
1438ഡി സുധീന്ദ്ര ബാബു
1439Ravi K SKSSP
1440Santhosh kumar
1441മുരളീധരൻKSSP
1442ഡി സുധീന്ദ്ര ബാബുസാഹിത്യകാരൻ
1443ശുരനാട് ഗോപൻകേരള യുക്തിവാദി സംഘം
1444Krishnankutty V NK. S. S. P
1445RAGHUDHARAN VFree thinker
1446YedukrishnanCOLLEGE OF ENGINEERING KIDANGOOR
1447Shoby MichaelJansanskriti
1448Yasodharanകേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷണേഴ്സ് യൂണിയൻ
1449TomymmKSSP
1450jayapalanKssp
1451SudheeshAksharasamgham vayanasala
1452Satheesh chandranKSTA
1453സദാനന്ദൻ.സിയുവകലാസാഹിതി
1454Moideen Koya KKssp അനുഭാവി
1455SAJITH.MKerala shasthra sahithya parishath
1456വിനോദ്. SCpim
1457ഷീമ വി ആർ.kssp thriprayar
1458അഡ്വ. എം രൺദീഷ്ബാലസംഘം
1459Ananthu S R
1460MANJU P NKSSP
1461Mohammed Shahabas vadakkanUniversity of Leeds, UK
1462SaifudheenDarkmatter
1463വി.എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻKSSP
1464Vidyadharan MRKSSP
1465ANILBABU .KKSSP ,KOLLAM
1466Devanandan KCKSSP
1467N.Ramachandran
1468ബി. Kochaniyanകേരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1469Chandranandan MumberaKssp Tvm
1470രാജീവൻ. വി. കെകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1471മേജോ ബ്റൈറ്റ്KSSP
1472Amith Krishna
1473മേജോ ബ്റൈറ്റ്KSSP
1474JOMON JOSEKSSP
1475Parvathy. K. USree Sankaracharya University of Sanskrit kalady,
1476വി.സി.രാജേന്ദ്രപണിക്കർ
1477Ramya c pGUPS Naripparamba
1478Jafar OUniversity of Calicut
1479NoobiCalicut university
1480സുബ്രഹ്മണ്യൻ സിKerala Sasthra Sahithya Parishat
1481Abhilash G SMondo Fusion LLP
1482Alex P JobCitizen Of India
1483T R GEORGEmetro film society kochi
1484പി.ഇ.സുധാകരൻകേരള യുക്തിവാദി സംഘം,
1485ലേജു എസ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1486Jayanthi RejuJCI
1487Aswin P
1488RAJEEVAN MS
1489Shibu MonAIDYO
1490Saju GopinathanSOUND of CITIZENS public charitable trust
1491Saju GopinathanSouhritha Sangamam 92School batch
1492Soniya RIndividual
1493ബി രാജാശേഖരൻകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1494അരുൺ രാജ്. എസ്സ്KSSP
1495Priyadatha Mukindan
1496കെ ആർ മനോജ്‌KSSP
1497കെ. സദാനന്ദൻFine Arts Society, Paravur
1498FinilesSENSE
1499Varghese RejiTIFR Mumbai
1500തുളസിഫോക്ആർട്ട്സ്.
1501Sharafiya AGovernment college, Madappally
1502അജിരാജൻ പിള്ള. കെ
1503BILJITH P B
1504നവനീത് കൃഷ്ണൻ എസ്KSSP
1505Deepthy R.Senior Mineralogist, Geological survey of India
1506Subrahmanyan T KKerala sastra sahitya parishat
1507AnzilEthiest
1508JACOB AJSNEA
1509GIRIJAN MENON
1510Madhu. VrCpm
1511Jasheer
1512Prija K P
1513Jasheer
1514Mary PaulSt.francis LPS Puthiyakavu
1515Paul Reji
1516Reji Varghese
1517സിആർ സുരേഷ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1518സുധദേവദാസ്ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1519LITTY MARIYAM LALACHANSt.Gregorios College Kottarakkara
പരിഷത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വായിക്കാം

നംപേര്സംഘടന / സ്ഥാപനം
1520Nirmal VyasI am a freelance Software Developer
1521ഹുമാം റഷീദ്.പി.KSSP
1522എ. രാഘവൻ
1523Jose A TKerala sasthrasahityaparishath
1524NIDHIN V
1525ദിലീപ്Kssp
1526Aleesha merinAhalia Ayurveda college
1527AbdusalamFreethinker
1528Prof KV Mohanan
1529Shinod mannarakkalKssp
1530SivaramakrishnanPensioner
1531Shareef AKSSP
1532Joseph.P.C.Postgraduate…..kssp
1533ദേവിRTD
1534ദേവിRTD
1535Sreejamol.c Alathur
1536ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.വികേരള കർഷക സംഘം
1537Bitto thomas
1538Jerin Andrews
1539Jose Jacob
1540Assankoya CKSSP
1541Thomas.k.j
1542Anson A GNil
1543Shanoj kk
1544Dr Anzer ShahModern Medicine Doctor
1545JASHIR T JYukthivaadi
1546Adithyan asokHuman
1547Dr. HARISH P NUniversity of Kerala
1548Mhd. Rahees AMalabar College of Advanced Studies, Vengara
1549Doji K David
1550സോമൻ പി. ചീരാൽN a
1551O.K.JOHNNYWriter/ documentary film maker
1552Babu K TPensioners Association
1553SajeeshIndividual
1554sajeesh kandathl
1555Rajeev charvakamKerala yukthivadi sankham
1556Sunil Warrier
1557Anish Thomas
1558AbhijithaMichael’s College
1559NasarpaloorNo
1560Sajith k kOthers
1561JOSEPH GEORGENil
1562George Joseph K.Chairman, Kerala Church Reformation Movemwnt
1563P A babuEdu planet erumamunda
1564Abdul azeez pKsspu
1565Manikandan.v vKssp
1566Narayanan nEx KSTA,kssp
1567Joy T.V.Kssp
1568Dinesh K Kകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1569നവാസ് പിKssp
1570സുധ C TKSSP
1571വർഗീസ്Lecole chempaka
1572മുസ്തഫ കബീർ. പി.Ksspu
1573B AbdurahmanKSSP
1574Lazar AIndian
1575BabuKSSPS
1576Krishnan KKYS
1577ആന്റണി കെ. ജെ.KSSP
1578രാജ ശേഖര വാര്യർ എസ്കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ.
1579Sunu M PKSSP
1580ഹാരിസ്ശാസ്ത്ര സാഹിത്ത്യ പരിശത്ത്
1581Rajesh c
1582Gokuldas KTKSSP
1583KT. Vishnudas Babu
1584രമേശൻ പിKerala Sasthrasahithya Parishath
1585GeethaBvb ponnani
1586raveendranPublic figure
1587Renjith.MSFreethinker
1588Anandu. A. SKarmela Rani Training College
1589Saleeph mmFreethinkers
1590ഉമ്മുൽവാഹിദ സിGhsspttikkad
1591Muhammad Basheer PKSU
1592Aleesha NavasICJ,Calicut
1593ANOOPDYFI
1594Harikrishnan
1595Shiju SukumaranJournalist
1596JAYANA O P
1597Sadikali CMFreethinker
1598Manoj.KKssp
1599ഇ എം നാരായണൻശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1600MuraleedharanPensioner
1601T.REJIGLPS Manjeri,KSTA
1602Venugopal GKSSPU
1603PT Mohandasകർഷ സംഘം
1604ഇ എം നാരായണൻShelter, Malappuram
1605മുകുന്ദൻShelter
1606GopakumaranKSSPU
1607V. C. ThomasKSSP
1608Ramanan KpKSTA മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
1609Sarojini HA|DWA
1610Sudha.vSchool/ksta
1611ബാലചന്ദ്രൻ കെ.ആർകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1612പി.എസ്.ഇക്ബാൽKSSP
1613Rajeevkumar p kKys
1614കെ മുഹമ്മദ്‌ abdurahimanഷെൽട്ടർ കൊണ്ടോട്ടി
1615Ali..PkssKsspu
1616Rajeevu MKSTA
1617Ebin JacobNRC
1618JOSHY T KGBHSS manjeri
1619Rajeesh PChintha Vayanasala Akampadam
1620എം.ബി. അജയഘോഷ്Kssp
1621രവീന്ദ്രൻ.വികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1622Dhanush P KrishnaKSSP
1623Sherly PeterKGOA
1624Narayanan NKssp
1625Sneha l sTeacher
1626മനേഷ് പിGBHSS Manjeri
1627Titto Jose
1628Dr R Sasikumar
1629Sasikumar RKSSPU
1630Sasikumar RKSSPU
1631Sushama RPKSSP
1632ദിനേശൻ
1633MM ParameswaranKerala Sasthrasahithya Parishath
1634Guptan MVAll Kerala Bank Retirees Forum
1635Thuruvickal BhaskaranKSSP
1636SOORAJ RIIT Madras
1637Aiswarya SIndira gandhi institute of technology
1638Manikanda
1639മണികണ്ഠൻ സികേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്.
1640Vinilraj S V
1641SRUTHY P S
1642P Rashitha RazakCUSAT
1643ഉസ്മാൻ pookkodenpensionar.
1644ദേവിപ്രസാദ്കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1645ANAGHA K RAMANANGGHSSS Cottonhill
1646Jewel ThomasSchool of Nanoscience and Nanotechnology, MG University
1647Deepamani.P.GKSSP
1648രവീന്ദ്രൻ പറമ്പത്ത്KSSP
1649ACHUTHA PRASAD YKSSP
1650നിലേഷ് ജിത്ത് പി ബിDYFI
1651Anupama. RCollege of agriculture padannakkad, kasaragode
1652Anupama. RCollege of agriculture padannakkad, kasaragode
1653അയ്യപ്പൻ A. RKSSP
1654ഫറൂഖ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ..Parishath
1655POLESON ANOVEL Innovation of Noble Technologies
1656Aiswarya
1657Muhsina MoosaPhD scholar, Calicut University
1658പി.വി.ശ്രീനിവാസൻപുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം കണ്ണമ്പ്ര – Il യൂണിറ്റ്
1659സജിനസുനിൽവീട്ടമ്മ
1660Dileesh. KKSSP
1661Nithya Syam
1662Bindu G NairGovernment Polytechnic College, Perumbavoor
1663വേണുഗോപാൽ എളേടത്ത്CPI M
1664Navajith AThunchath Ezhuthachan Malayalam University
1665Nithya Syam
1666Anoop SKssp
1667ജെ ശശാങ്കൻKsspu
1668സ്വാമിനാഥൻ.ഇകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1669ജോർജ് വിക്ടർകെ എസ് എസ് പി
1670Vineesh T.V.SCERT Keralam
1671Savitha Pillai SUniversity of Kerala
1672VALSALA KUMARI .K.M KUMARIKSSP
1673Jayasree.A.KMedical college.kannur
1674എൻ. ബിജുകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1675Rakendu. K .JKSSP
1676Janamma kunjunniCPIM
1677Suresh Kumar VKSSP
1678Narayanan NKsspunion
1679Ajeesh Rajമതേതര ജനാധിപത്യ സഹോദര്യ സംഘം
1680Latha Madhuശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
1681Dinesh GopinathGovernment Engineering College Barton Hill
1682SudhishAIPRPA
1683Anilnarayanaru.NGovt.LPS.Kanjirampara
1684Ambika P
1685Libesh N VG.H.S.S.OTHUKKUNGAL
1686Raj GopalAiprpa
1687Varkey N AKSSP
1688Balasubrahmanian kKssp
1689HaridasKSSPU
1690Joseph ManilaRCE Mysore
1691നിലമ്പൂർഅരുൺkssp
1692Ratheesh kumarKssp
1693Manoj DKerala Sasthra Sahuthya Parishath
1694Madhavan NambiarKSSP
1695Hanna NiranjanaGMHSS C U Campus
1696സുനിൽ കെProfessional
1697Anandakumar.gKSTA
1698Mohammed BasheerAzheekkodan Vyanasala, palluruthy
1699Mohammed BasheerAzheekkodan Vyanasala, palluruthy
1700SHAJI JOHNKSTA
1701SAJU PAULKARSHAKA SANGHAM
1702രാജു കുര്യാക്കോസ്K.S. S. P.U
1703Mohandas VPCPI M
1704Beena Georgeവീട്ടമ്മ
1705Manoj VACpim
1706Anupa Raju C
ലൂക്കയുടെ ജീവപരിണാമം – സൌജന്യ കോഴ്സിൽ ചേരാം
Happy
Happy
27 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
7 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
67 %
Surprise
Surprise
0 %

4 thoughts on “NCERT സ്‌കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പരിണാമതത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക – തുറന്ന കത്ത്

Leave a Reply

Previous post ഭൂമിയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം
Next post എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി സ്‌കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പരിണാമതത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക
Close