ജെയിംസ് വെബ്ബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ പ്രാഥമിക കണ്ണാടി വിടരുന്നു

ജെയിംസ് വെബ്ബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ പ്രാഥമിക കണ്ണാടി വിടരുന്നു. തത്സമയ വീഡിയോ കാണാം…

ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ണാടിയുടെ പോർട്ട് സൈഡ് വിന്യാസം ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കുന്നു. കടപ്പാട്: നാസ

വീഡിയോ കാണാം


മറ്റു ലേഖനങ്ങൾ

ഹബിളിനു മടക്കം, ജെയിംസ് വെബ്  സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനു തുടക്കം

 

 

Leave a Reply