റോബോട്ട് എഴുതിയ ലേഖനം

ബ്രിട്ടനിലെ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ എഡിറ്റ് പേജിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു മനുഷ്യർ എഴുതിയതല്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. GPT-3 എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണിത്. മനുഷ്യർ ആമുഖമെന്ന രീതിയിൽ ചില വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തത്. ബാക്കി പണി കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നടത്തി ഗാർഡിയനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ‘ഗൂഗിൾ പരിഭാഷ’ യാണ് ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതായത് പരിഭാഷ നടത്തിയതും ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്നർത്ഥം. പരിഭാഷ അതേപടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ടച്ച് സ്ക്രീനിന്റെ ശാസ്ത്രം

സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനുകൾ അഥവാ ടച്ച് സ്ക്രീനുകളുടെ ജനനത്തിന് പിന്നിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രവും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഗണിത ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ നിർണ്ണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ, രസതന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രക്രിയ – ഭാഗം 1

സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കമ്പനികള്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നിർമ്മാണത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടവും കമ്പനികള്‍ എങ്ങിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി വിശദമായി നോക്കാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മസ്തിഷ്കവും കമ്പ്യൂട്ടറും

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അതിശയിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തലച്ചോറ് നടത്തുന്നത്. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നതെങ്ങിനെ?

എപ്രകാരമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം ആണ് ഈ ലേഖനം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി : ചരിത്രവും ഭാവിയും

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും വളരെ വ്യക്തമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് Michael Wooldridge രചിച്ച The Road to Conscious Machines: The Story of AI 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ചൈനീസ് ആപ്പ് നിരോധനം, പകരമെന്ത് ?

ടിക്ടോക് അടക്കമുള്ള 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചു. ടിക്ടോക്ക്, ക്യാംസ്കാനര്‍, സെന്റര്‍ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയമായ ആപ്പുകള്‍ ഇതില്‍പ്പെടും. ചില സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക