അമേരിക്കയിലെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ദ്വീപ്

100 വർഷത്തിലേറെയായി തദ്ദേശീയരായ ഗുണ ജനത ഒരു ചെറിയ കരീബിയൻ ദ്വീപിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ, അവർ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന അഭയാർഥികളാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ചിപ്പുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്ന ലോകക്രമം 

അജിത് ബാലകൃഷ്ണൻവിവര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്‍ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebook എൻവിഡിയയുടെ കുതിച്ചു കയറ്റം സ്വകാര്യ കോർപറേറ്റുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ സാമാനതകൾ ഏറെയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഈയിടെ നടന്നു. എൻവിഡിയ (Nvidia) എന്ന അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു...

Close