സോളാർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ

സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ താരതമ്യേന പുതിയ ശാഖയായ സോളാർ റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം. സോളാർ സ്ഫോടനങ്ങൾ, അവയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ, അവ വാർത്ത വിനിമയ രംഗത്തെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയവ വിശദീകരിക്കുന്നു…

ജപ്പാനും ചന്ദ്രനിലേക്ക് !

[su_note note_color="#cbeff3" text_color="#2c2b2d" radius="5"] നിരവധി മാറ്റിവെക്കലുകൾക്ക് ശേഷം ജപ്പാന്റെ ചാന്ദ്രദൗത്യവുമായ 'സ്ലിം' ബഹിരാകാശ പേടകം സെപ്റ്റംബർ 7 രാവിലെ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. [/su_note] H-IIA റോക്കറ്റിലേറിയാണ് ജപ്പാന്റെ ചന്ദ്രദൗത്യം പുറപ്പെട്ടത്. മൂൺ സ്നിപ്പർ...

ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ ?

ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയലഹരിയിൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം. പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽ സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെയെത്തി ചിലരുടെ ചർച്ചകൾ. ചന്ദ്രനിൽ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യം പണിയാൻ സാധിക്കുമോ?

Close