ചായക്കട വർത്തമാനം – ശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിൽ

[su_note note_color="#f6f2c7" text_color="#2c2b2d" radius="5"]കുഞ്ഞിക്കായുടെ ചായക്കടയിലെ ഒരു ചായക്കൂട്ടം ചർച്ച കേൾക്കൂ... ജെ.ഡി.ബർണലിന്റെ 'ശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിൽ' (Science in History) എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആഴ്ച്ചയിലെ ചർച്ച.[/su_note] രചന : ബി.എസ്.ശ്രീകണ്ഠന്‍ ആവിഷ്‌കാരം :...

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാർഷിക മേഖലയും

രതീഷ് പി.അധ്യാപകൻജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുള്ളേരിയ, കാസർകോട്Email [su_note note_color="#f6f2c7" text_color="#2c2b2d" radius="5"]2023 ആഗസ്റ്റ് ലക്കം ശാസ്ത്രഗതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം[/su_note] [su_dropcap]കാ[/su_dropcap]ലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും അത്...

Close