വൈറസുകളുടെ അദൃശ്യ സാമ്രാജ്യം 

അലക്സ് ജോസ്എം.എസ്.സി. മൈക്രോ ബയോളജികൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലEmail [su_dropcap style="flat" size="4"]ഇ[/su_dropcap]ന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതികചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന 'ഇൻഡിക്ക' എന്ന തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് പ്രണയ് ലാൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ...

Close