പരിണാമ കോമിക്സ് 6

പെൻസിലാശാൻCartoonist | Storyteller | Caricaturistസന്ദർശിക്കുകFacebookInstagramEmail പ്രതിഷേധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ഭാഗമാകാം..തുറന്ന കത്തിൽ പേര് ചേർക്കു.. നിങ്ങൾക്കും പേരു ചേർക്കാം പ്രസ്താവന വായിക്കാം വായിക്കാം പെൻസിലാശാൻ്റെ പരിണാമ കോമിക്സ് 1 വായിക്കാം പരിണാമകോമിക്സ് ഭാഗം 2...

AI ക്യാമറ – അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

സുജിത് കുമാർശാസ്ത്രലേഖകൻ--FacebookYoutube [su_dropcap style="flat" size="4"]വ[/su_dropcap]ളരെ അധികം ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പരിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പുതിയ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പരമാവധി സുതാര്യമായി ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും പൊടീപ്പും തൊങ്ങലും വച്ചുള്ള തള്ളലുകൾക്കും ഗൂഢാലോചനാ...

NCERT നീക്കം ചെയ്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ

[su_dropcap style="flat" size="4"]ദേ[/su_dropcap]ശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായും സിലബസ് പുനഃസംഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായും എൻ സി ഇ ആർ ടി സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ആറാം ക്ലാസ്സു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സു വരെ...

Close