കണക്കിൽ പിഴക്കാതെ അന്ന 

ശ്രീനിധി കെ എസ് ഗവേഷക, ഐ ഐ ടി ബോംബെ, മുംബൈ & മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഓസ്ട്രേലിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞയായ അന്ന കീസെൻഹോഫറിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എല്ലാം ശരിയായി വന്നപ്പോൾ കഴുത്തിൽ വീണത് ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണമെഡൽ ആണ്....

Close