റെഡ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ

മഴ കനക്കുമ്പോൾ നാം ഈയിടെ കേട്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് റെഡ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പല അലർട്ടുകൾ. എന്താണ് ഇത്തരം അലർട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക