മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ റേഡിയേഷൻ അപകടകാരിയോ ?

നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ പുറത്ത് വിടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അപകടകാരിയാണോ ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക