നരേന്ദ്ര ധാബോൽക്കർ-ആനന്ദ്‌ പട്‌വർധന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആദ്യഭാഗം

പ്രശസ്‌ത സംവിധായകൻ ആനന്ദ്‌ പട്‌വർധന്റെ “റീസൺ’എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ ആദ്യഭാഗം. നരേന്ദ്ര ധാബോൽക്കറുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും വിഷയമാകുന്നു. മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററി കാണാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കർ അവാർഡ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്

ഡോ.നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കറിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിന് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക