കാഴ്ചയുടെ രാസരഹസ്യം

നിറങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ നിറങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാഴ്ച എന്ന സങ്കീര്‍ണ്ണ പ്രക്രിയക്ക് പിന്നില്‍ രസതന്ത്രവും ഭൗതികശാസ്ത്രവുമൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മൈലാഞ്ചിക്കെങ്ങനെ ചോപ്പുണ്ടായി ?

പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലച്ചെടി, അരച്ചെടുത്താലും കടും പച്ച തന്നെ എന്നാല്‍ ശരീരത്തിലോ മുടിയിലോ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ എന്തത്ഭുതം, കടും ചുവപ്പ് നിറം പകരുന്നു. അതെ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിച്ചെടിയെപ്പറ്റിത്തന്നെ. മൈലാഞ്ചിച്ചോപ്പിന്റെ രസതന്ത്രം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഇലപ്പച്ചയുടെയും പൂനിറത്തിന്റെയും രസതന്ത്രം

തുമ്പപ്പൂവെന്തേ വെളുത്തിരിക്കാന്‍?  ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചുവന്നിരിക്കാന്‍ ? ഇലകളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും നിറങ്ങളുടെ പിന്നിലെ രസതന്ത്രം – ലേഖനപരമ്പരയിലെ ആദ്യലേഖനം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക