ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് മഴയിലെന്തു കാര്യം?

കൂമ്പാര മേഘങ്ങളും തീവ്രമഴയും എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം അപകടമേഖലയിലാണോ? ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് മഴയിലെന്തു കാര്യം? കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധൻ ഡോ. എസ്. അഭിലാഷ് ( കുസാറ്റ് ) വിശദീകരിക്കുന്നു…വീഡിയോ കാണാം


കാലാവസ്ഥാസംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply