ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ – സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും LUCA TALK

കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായി ആവർത്തിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉരുൾപ്പൊട്ടലിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപഠനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത എന്നിവയിലൂന്നി ജിയോളജിസ്റ്റും പാലക്കാട് IRTCയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. എസ്.ശ്രീകുമാർ ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ – സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ LUCA TALK ൽ സംസാരിക്കുന്നു. 2022 ഫെബ്രുവരി 3 ന് 7PM – 8.30 PM നടന്ന പരിപാടി. കാണാം


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Previous post തക്കുടൂ, നിങ്ങക്കെന്താ പണി ? – തക്കുടു 29
Next post കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയാൽ പോര, നെറ്റ് സീറോ തന്നെ ആകണം!
Close