കോവിഡ് – വൈറസും മനുഷ്യനും –

ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദൻ KSSP Health Dialogueൽ ഫേസ്ബുക്ക് Live ൽ സംസാരിക്കുന്നു.

🛑 കോവിഡ് – വൈറസും മനുഷ്യനും🛑

 •  പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ https://www.facebook.com/ksspexecutive/ അവതരണങ്ങൾ കാണാം
 • ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദന്റെ fb id : https://www.facebook.com/kp.aravindan
 • വരും ദിവസങ്ങങ്ങളിൽ
  09.04.20: ഡോ. കെ വിജയകുമാർ
  10.04.20: ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ
  11.04.20: ഡോ. ഏ.കെ ജയശ്രീ.
  12.04.20: ഡോ. അനീഷ് ടി.എസ്.
  13.04.20: ഡോ. മിഥുൻ എസ്
  14.04.20: ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ.
  എന്നിവർ സംവദിക്കും.

Leave a Reply