കോവിഡ് വാക്സിൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം – ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷ്

ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഞ്ച് അവതരണങ്ങൾ

കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിന്റെ സമയത്ത് വാക്സിന്റെ പ്രാധാന്യം

രണ്ടാംതരംഗവും വാക്സിനും

കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ രണ്ടാംഡോസ് എടുക്കാൻ വൈകിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ ?

കോവിഡിനെതിരെ പലതരം വാക്സിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ?

അലർജി ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ?

ഏത് വാക്സിനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ?

വാക്‌സിൻ കൊണ്ട് കോവിഡിനെ ശരിക്കും തടയാൻ കഴിയുമോ ?

കോവിഡിനെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുമോ?


മറ്റു ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 

Leave a Reply