ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ? – ഡോ.കെ.കെ.പുരുഷോത്തമൻ

കോവിഡ് രോഗികൾക്കു ഭീഷണിയാകുന്ന ‘ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്’ അഥവാ മ്യൂക്കര്‍മൈക്കോസിസ് രോഗം എന്താണ് ? ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ? ഡോ.കെ.കെ.പുരുഷോത്തമൻ സംസാരിക്കുന്നു.


One thought on “ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ? – ഡോ.കെ.കെ.പുരുഷോത്തമൻ

  1. നനഞ്ഞ Mask ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ

Leave a Reply