സൗദി അറേബ്യയിലെ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ പച്ചത്തുരുത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്

വരൾച്ചയേയും മണ്ണിന്റെ തകർച്ചയും നേരിടാനായി സൗദി അറേബ്യ മണലാരണ്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഹരിതാഭമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. United Nations Environment Programme (UNEP) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനം- വിജയകഥകൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നും. മലയാള വിവർത്തനം : ജി.ഗോപിനാഥൻ

സീക്രട്ട് ഏജന്റ് കുർട്ട് ഗോഡൽ?!

*കെയ് ബേർഡും, മാർട്ടിൻ ജെ ഷെർവിനും ചേർന്നു എഴുതിയ ‘അമേരിക്കൻ പ്രോമെത്യൂസ്സ്: ദ ട്രയംഫ് ആൻഡ് ട്രാജഡീ ഓഫ് ജെ ഓപ്പൺഹെയ്മർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. ഈ പുസ്തകമാണ് പിന്നീട് , ‘ ഓപ്പൺഹെയ്മർ’ എന്ന പ്രശസ്തമായ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളാൻ സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായത്.

വോക്കൽ കോഡുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ സംസാരിക്കാം

പേശീചലനങ്ങളെ സംസാരത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ഉപകരണം വഴി ഇനി വോക്കൽ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും.

നിയാണ്ടർത്തലുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ ?

നവീൻ പ്രസാദ് M.Sc. Biological SciencesUniversity of Turku, FinlandFacebookEmail നിയാണ്ടർത്തലുകൾ പരിണാമപരമായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരുന്നു, അവർക്ക് ശരീരഘടനാപരമായി ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി നിരവധി സാമ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയാണ്ടർത്തലുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ? നിരവധി...

ശ്രീലങ്കയിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം

United Nations Environment Programme (UNEP) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപനം- വിജയകഥകൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നും. മലയാള വിവർത്തനം : ജി.ഗോപിനാഥൻ ശ്രീലങ്കയുടെ കണ്ടൽക്കാടുകളെ സയൻസിന്റെയും സാമൂഹ്യ ഉണർവ്വിന്റെയും സഹായത്തോടെ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളെ താറുമാറാക്കിയ...

ലിഡാർ കണ്ടെത്തുന്ന ആമസോണിലെ ആദിമ നാഗരികത

ഡാലി ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗം--FacebookLinkedinEmail ലിഡാർ കണ്ടെത്തുന്ന ആമസോണിലെ ആദിമ നാഗരികത കാർഷിക തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരസ്പരം സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന, ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വൻ നാഗരികതകൾ ഇന്ന് കൊടുംകാടായി കിടക്കുന്ന ആമസോണിൽ...

നഗര പ്രളയങ്ങൾ – കാണുന്നതും, കാണാതെ പോവുന്നതും

അശാസ്ത്രീയമായ നഗരവൽക്കരണവും കൈകോർക്കുന്ന നഗര പ്രളയങ്ങളുടെ  കാര്യ കാരണങ്ങളിലേയ്ക്കും, നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇടപടലുകളിലേക്കും ഉള്ള ഒരു അന്വേഷണം ആണ് ഈ ലേഖനം. 

Close