കൊറോണക്കാലത്ത് ഒരു ആണവനിലയം തകർക്കൽ

കൊറോണക്കാലത്ത് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ജര്‍മനിയില്‍ ഒരു ആണവനിലയത്തിന്റെ രണ്ട് കൂളിങ് ടവറുകൾ തകർത്തു. 2022 ഓടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർപ്ലാന്റുകളോട് ബൈ പറയാനുള്ള ജർമ്മനിയുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

Close