ചൊവ്വയൊന്നു കുലുങ്ങി

ചൊവ്വയൊന്നു കുലുങ്ങി. അതും ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുലുക്കം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 5 ആണ് മേയ് 4 നുണ്ടായ കുലുക്കത്തിന്റെ തീവ്രത.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഒച്ചിനെ ആപ്പിലാക്കുന്ന പരാദവിര !

ഒച്ചുകളുടെ കണ്ണിൽ കയറിക്കൂടി  ഡിസ്കോ ബൾബു പോലെ മിന്നി മിന്നിക്കളിച്ച് പക്ഷികളെ ആകർഷിച്ച് കൊത്തിത്തിന്നിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രശാലി വിരകൾ ! 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

2022 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം

2022 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം. വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം നിയന്ത്രിച്ചും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറച്ചും നമുക്ക് ആഘോഷമാക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ആദ്യ വനിതയെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാൻ നാസയുടെ മെഗാമൂൺ റോക്കറ്റ്

2024-ഓടെ ആദ്യ വനിതയെയും വെള്ളക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെയും ചന്ദ്രനിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായ ആർട്ടെമിസ് (Artemis) മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് നാസയുടെ മെഗാമൂൺ റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഭൂമിയോടൊപ്പം സയൻസ് പാർക്ക് – വേനൽക്കാല ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം

കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും ശാസ്ത്രബോധവും വളർത്താൻ ഐ.ആർ.ടി.സി.യിലെ സയൻസ് പാർക്ക് വേനൽക്കാല ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നു. 2022 മെയ് 19 20 തീയതികളിലും (ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം) 25-26 തീയതികളിലും (യു.പി. വിഭാഗം) കുട്ടികൾക്കായി 2 ദിവസം വീതമുള്ള വേനൽക്കാല ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഓട്ടിസം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താം

വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ, ഏകദേശം 12 മാസത്തെ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾത്തന്നെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ വച്ച് കുട്ടികളിലെ ഓട്ടിസം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ആ സ്ട്രേലിയൻ ഗവേഷകർ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മാംസാഹാരവും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും

മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നാഡീശൃംഖലകൾ തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റു ജീവികളുടെ സവിശേഷമായ ബുദ്ധി പരിചയപ്പെടുത്തി മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ചരിത്രപരമായി പരിണമിച്ചത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഊർജ ലഭ്യതയും മസ്തിഷ്ക്ക വളർച്ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിച്ച് അതിൽ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക