കോവിഡും ബംഗലൂരും

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗം വ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ രോഗം പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു നഗരപ്രദേശമുണ്ട്; ബംഗലുരു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക