കോവിഡ് മാത്രമല്ല, വയനാട് കുരങ്ങുപനിക്കെതിരെയും കരുതലിലാണ്

ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരി തടയാന്‍ അതിജാഗ്രതയിലാണെങ്കില്‍ വയനാട്ടിലെ വന, വനാതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങള്‍ കോവിഡിനെതിരെ മാത്രമല്ല കുരങ്ങുപനി രോഗത്തിനെതിരെയും അതീവകരുതലിലാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാൻ -പക്ഷി മൃഗാദികളെ വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്…!

പകർച്ചവ്യാധികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ  പക്ഷിമൃഗാദികളെ പരിപാലിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെപ്പറ്റി അറിയാം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കുരങ്ങുപനി പ്രതിരോധം – അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വനപ്രദേശങ്ങളിലും വന്യജീവികൾ ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും  കണ്ടുവരുന്ന ജന്തുജന്യരോഗമാണ് കൈസനുർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് (kyasanur forest disease) അഥവാ  കുരങ്ങുപനി.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക