കോവിഡിനെതിരെ ഇരട്ട മാസ്ക് : എന്ത് ? എപ്പോൾ ?എങ്ങനെ ?

കേരളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന വൈറസ് വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനു പരിഹാരമായി വിദഗ്ദ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഇരട്ട മാസ്‌ക്കിനെക്കുറിച്ചും വായിക്കാം..

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക