ഇഞ്ചിന്യൂയിറ്റി ചൊവ്വയിൽ പറന്നുയർന്നു

ജിന്നി എന്ന ഇഞ്ചിന്യൂയിറ്റി ചൊവ്വയിൽ പറന്നുയർന്നു. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് ജിന്നി ചരിത്രം കുറിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക