ബഹിരാകാശയാത്ര: താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് പേര് നൽകാം 

ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി (ESA). ആദ്യം ചന്ദ്രനിലേക്കും പിന്നീട് ചൊവ്വയിലേക്കുമാണ് പുതിയ ദൗത്യം, ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ 2021 മാർച്ച് 31 മുതൽ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. ആറ് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പ്രക്രിയ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1967 ജനുവരി 27-അപ്പോളോ 1ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു?

1967 ജനുവരി 27നാണ് അപ്പോളോ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ ഇറക്കാനുള്ള അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ വഹിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ആദ്യ ദൗത്യം ആണ് അപ്പോളോ 1.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക