ലിയോണാർഡ് ധൂമകേതു – കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ട്വിറ്റർ പേജ് സന്ദർശിക്കാം Leonard – അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഒരു ധൂമകേതു നമ്മളെ കാണാൻ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. 2021 ജനുവരി 3-നാണ് അരിസോണ സർവ്വകലാശാലയിൽ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക