ഈ പുതിയ ഗുരുത്വ സിദ്ധാന്തം ഇരുണ്ട ഊർജത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിക്കുമോ?

സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ  ജനീവ സർവകലാശായിലെ പ്രൊഫസറായ ക്ളോഡിയ ദിറാം മുന്നോട്ട് വച്ച മാസീവ് ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ത്വരിത വികാസം വിശദീകരിച്ചേക്കും.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഇരുണ്ട ദ്രവ്യവും ഇരുണ്ട ഊര്‍ജ്ജവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനം കുറിക്കുമോ ?

[author title=”അഖില്‍ കൃഷ്ണന്‍ എസ്” image=”http://luca.co.in/wp-content/uploads/2015/03/akhil-krishnanan.jpg”]വിക്കിപീഡിയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍[/author] നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 68 ശതമാനത്തോളം ഇരുണ്ട ഊര്‍ജ്ജവും 27  ശതമാനത്തോളം ഇരുണ്ടദ്രവ്യവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഊര്‍ജ്ജവും ദ്രവ്യവും

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക