കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം: ഇനിയെന്ത്?

ഇന്ത്യയിൽ രോഗവ്യപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മിഥ്യാധാരണ സൃഷ്ടിച്ച അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമാണ് രാജ്യത്തെ അപകടസ്ഥിതിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും പോലുള്ള സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും രണ്ടാംതരംഗത്തിലൂടെ കടന്ന് പോയതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾകൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക