കോവിഡ്: കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി, ഇനി എങ്ങോട്ട്?

വിദേശത്തു നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ രോഗവുമായെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കം. സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഒത്ത് ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക